Commissie aangepast Roeien (CAR)

Nieuwe begeleiders voor Aangepast Roeien

De nieuwe Commissie Aangepast Roeien van onze RV Breda hield maandagavond 15 april 2019 een Open Dag voor belangstellende aangepast roeiers en hun begeleiders.

Doel was vooral begeleiders te enthousiasmeren om mee te doen met het team Begeleiders van Aangepast Roeiers. Dat team bestaat nu nog uit ongeveer tien roeiers van onze vereniging, waarvan zeven zich met veel elan inzetten voor wekelijks roeien van Thor Rijntjes. Die heeft twee begeleiders nodig, een als stuurvrouw/man een als (boord-)roeier. De vraag was of dit team verder kan worden uitgebreid. Gelukkig was de opkomst goed. Er hebben zich 11 nieuwe begeleiders ingeschreven. Er staan nu minstens 3 roeiers op de wachtlijst. Dus er kunnen nog meer begeleiders bij, zeker als je ervan uitgaat, zoals bij Thor, dat je 2 op1 roeit.

Werkgroep CAR

Op 15 april is een werkgroep gevormd, die roeiers met een functiebeperking en begeleiding op elkaar gaat afstemmen. Vragen waarover de werkgroep zich gaat buigen

 • Hoe groot is de groep rond een roeier met een beperking ?
 • Welke dag/dagen wordt er geroeid?
 • Welk materiaal is er nodig ?
 • Samenstelling van de boot ?
 • Instructie voor de begeleiders
 • Veiligheid in de boot
 • Roeirooster

Begeleiding CAR

 • Voor de nieuwe begeleiders voor aangepast roeien geldt:
 • Er moet duidelijke informatie komen over wat de taak is van begeleider:
 • Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen
 • Hoe komt de boot in het water en door wie.
 • Aan welke roei-eisen moet een begeleider voldoen ( S1,S2,S3)
 • Hoe is de bootsamenstelling
 • Wat wordt van een begeleider verwacht