Afroei-eisen

Op deze pagina staan de algemene eisen voor afroeien. De eisen voor de afzonderlijke roeibevoegdheden staan uitgewerkt in onderstaand document:

xlsAfroei-eisen.xls         pdfAfroei-Eisen.pdf

Algemene eisen voor alle bevoegdheden:

 • Kennis van veiligheidsbepalingen, vaarregels en materiaal
 • Tilcommando's kennen en kunnen uitvoeren en leiding kunnen geven aan het veilig tillen van boten. Dit geldt zowel voor stuurlieden als voor roeiers
 • Op correcte wijze in- en uitstappen
 • Het voetenboord juist afstellen
 • Als stuurman/-vrouw de veiligheid waarborgen, oftewel: veiligheids- en vaarregels handhaven, overzicht houden, anticiperen op wat er in de omgeving gebeurt, etc. Dit geldt ook voor de boegroeier/-ster in ongestuurde nummers
 • Tijdens het sturen de juiste commando's op het juiste moment en duidelijk verstaanbaar geven, oftewel: effectief leiding geven aan de ploeg
 • Tijdens het sturen 'strak' aan stuurboordwal varen
 • De regels voor inhalen/ingehaald worden kennen en toepassen, oftewel: de langzamere ploeg volgt de ideale lijn en de snellere ploeg wijkt zonodig uit. Let op: bij wedstrijden is dit  andersom (snellere ploeg volgt ideale lijn)
 • Koersvastheid tonen en anticiperen op het gedrag van de boot bij stuurcorrecties
 • De roeihaal uitvoeren conform het gestelde in het Roeiboek
 • Balans houden
 • Met verticaal blad varen
 • Wisselen in kracht en in tempo
 • Oefeningen kennen en kunnen uitvoeren (op het niveau van de betreffende proef)
 • Gelijk roeien met de andere roeiers
 • Een noodstop maken
 • Strijken
 • Rondmaken


Opmerking: de veiligheids- en algemene eisen gelden altijd. Technische eisen worden beoordeeld op het niveau waarvoor wordt afgeroeid. Vb: van een B3 kandidaat wordt een hoger technisch niveau verwacht dan van een B1 kandidaat.