Hogere dijken langs de Mark (+ verslag)

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe, strengere veiligheidsnorm voor dijken. Waterschap Brabantse Delta heeft de dijk langs de Mark getoetst aan de nieuwe norm en een gedeelte in Terheijden moet worden verbeterd.

Hoe dat zo?
De geplande dijkverbetering in Terheijden is in de eerste plaats een gevolg van deze nieuwe provinciale norm. Wat daarnaast in West-Brabant speelt, is dat Rijkswaterstaat het Volkerak-Zoommeer wil gaan inzetten als extra waterberging. Bij een westerstorm kan dan extreem hoog water op het Hollands Diep opgevangen worden. De Mark, Dintel en Vliet die normaal ook naar dat Volkerak-Zoommeer stromen, kunnen het water daar dan niet meer kwijt omdat bij zo'n extreme storm sluizen en inlaten gesloten zijn (anders is de waterberging 'lek'). Met als gevolg dat de dijken in West-Brabant meer (hoger) water moeten kunnen opvangen. Deze invloed rijkt echter maar tot circa Stampersgat. In totaal moet 65 kilometer dijk en circa 80 sluizen en gemalen in West-Brabant worden aangepakt om aan de nieuwe veiligheidsnorm te voldoen. Het waterschap (opdrachtgever) is er de komende 7 jaar maar druk mee.

Planning
De planvorming start in 2016 en de (nog) beperkte beschikbare informatie vind je hier.

Op 12 januari was er een 1e informatieavond bij Café 'Ons Thuis', waarin de achtergrond en initiële ideeën gepresenteerd zijn:

pdfVoorlopig_verslag_informatiebijeenkomst_12-01-2016.pdf

Johan is daar vanuit de roeivereniging bij geweest. Volgens de nieuwe veiligheidsnorm moeten de Terheijdense dijken > 2,4 meter hoog zijn. Uit het prentje hiernaast (foto van Johan) blijkt wel dat dat nog niet het geval is. De plannen zijn nog in een pril stadium en in september volgt er een nieuwe inspraakavond over mogelijke oplossingen: ook extra waterberging is nog een mogelijkheid. Dus er is nog hoop voor een 2 kilometer roeibaan in Terheijden! Het zal nog ruim een jaar duren voordat het Waterschap een keuze heeft gemaakt over de wijze waarop de dijken worden verbeterd. In 2023 moet de totale dijkverbetering klaar zijn.