AED

Coronaprotocol per 1 november

17510 coronavirus particle particula de coronavirus

Wijzigingen/ aanvullingen in het COVID 19 protocol

  • Er is een uitgebreidere paragraaf opgenomen m.b.t. de mogelijkheid om een Corona Proof Time Trial te organiseren als opvolging van de MC(CS).
  • Voor jeugd geldt de nationale norm voor kinderen tot en met 17 jaar en wij hadden hier abusievelijk tot en met 18 opgenomen. En tevens enkele aanvullingen aangaande regels tijdens landtrainingen voor jeugdleden.
  • Het NIET de bedoeling is om ‘kantine’ activiteiten als koffie drinken of eten te verplaatsen naar een botenloods of andere ruimte of terrein van de RV Breda. Men dient, nadat de boot in de stelling is gelegd, naar huis te gaan.

lees meer >>>>>

aanvraagformulier TWC

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

teamsamenstelling
Invalid Input

Invalid Input

Namen van coaches of evt. meer "ad hoc" begeleiding
Invalid Input

overzicht van trainingen (bv. aantal keren per week) en evt. trainingsschema (kan apart worden gemaild naar de wedstrijdcommissie.
Invalid Input

Antispam graag antispamveld invoeren