Skip to main content

Afroeien

Het instructieplan van de RV Breda voorziet in een complete opleiding van het jeugd- en juniorlid. Het instructieplan bestaat uit zeven afroeiproeven (drie skiffproeven, twee ploegroei-examens, een theorie-toets en een stuurproef). De proeven Skiff 1e-niveau, Theorie, Ploegroeien 1e-niveau, Sturen en Skiff 2e-niveau worden afgenomen door ervaren jeugdinstructeurs. Deze jeugdinstructeurs zijn door de Afroeicommissie opgeleid en geautoriseerd om deze proeven af te nemen.

De proeven Ploegroeien 2e-niveau en Skiff 3e-niveau worden afgenomen door de Afroeicommissie en worden op dezelfde manier afgenomen als bij het afroeien op S2 en S3 voor volwassenen. Bij het goed afleggen van deze proeven ontvangt het betreffende jeugdlid een certificaat. Juniorleden die alle proeven hebben behaald, mogen afroeien op het niveau S4. Daarmee zijn zij bevoegd op boeg te roeien in een ongestuurde skull 4x. Ook hiervoor geldt dat er op dezelfde manier wordt afgeroeid als bij de volwassenen.
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd worden de behaalde jeugdproeven, na goedkeuring van de jeugdcommissaris, volgens het onderstaande schema omgezet naar verenigingseisen.

Skiff 1

Voor skiff 1 moet je de volgende vaardigheden beheersen:

 1. Wegkomen van het vlot door met de bladtip uit te duwen.
 2. Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.
 3. De goede volgorde is: benen-armen-armen-benen.
 4. Strijken met twee riemen en draaien van de bladen.
 5. Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.
 6. Slippen met één riem.
 7. Houden met beide riemen.
 8. Halend aanleggen zonder het vlot te raken. Er is veel ruimte aan het vlot en de leerling mag kiezen waar hij aanlegt.

Verder wordt tijdens het examen gelet op de volgende zaken:

 1. Goed stuurboordwal houden.
 2. Ongeveer elke derde haal omkijken.
 3. Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van de boot.

Theorie

Voor theorie moet je bekend zijn met:

 1. Materieel
 2. Roeitermen
 3. Sturen en commando’s
 4. Veiligheid
 5. Vaarreglement

Ploegroeien 1

Voor ploegroeien 1  moet je de volgende vaardigheden beheersen in een 4* of een 2x:

 1. Wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.
 2. Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.
 3. De goede volgorde is: De goede volgorde is: benen-armen-armen-benen.
 4. Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover.
 5. Strijken met twee riemen en draaien van de bladen met volledig rijden.
 6. Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.
 7. Slippen met beide riemen.
 8. Houden met beide riemen.
 9. Halend aanleggen zonder het vlot te raken.

Verder wordt tijdens het afroeien gelet op de volgende zaken:

 1. Goed stuurboordwal houden.
 2. Het opvolgen van de commando’s.
 3. Het volgen van de slag.
 4. Gelijke in- en uitpik.
 5. Gelijk manoeuvreren.
 6. Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van de boot met meerdere roeiers.

Sturen

Skiff 2

Voor skiff 2 moet je de volgende vaardigheden beheersen:

 1. Afstellen van het voetenbord aan het vlot.
 2. Wegkomen van het vlot door slippend uit te duwen.
 3. Koersvast roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.
 4. De goede volgorde is: benen-rug-armen-armen-rug-benen.
 5. Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover.
 6. Strijken met volledig rijden.
 7. Rondmaken met volledig rijden.
 8. Slippen met beide riemen.
 9. Houden met beide riemen.
 10. Strijkend aanleggen zonder het vlot te raken. Er is veel ruimte aan het vlot en de leerling mag kiezen waar hij aanlegt.

Verder wordt tijdens het afroeien gelet op de volgende zaken:

 1. Goed stuurboordwal houden.
 2. Regelmatig haal omkijken.
 3. Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van de boot.

Ploegroeien 2

Voor  ploegroeien 2  moet je de volgende vaardigheden beheersen in een 2x:

 1. Wegkomen van het vlot door staand uit te zetten.
 2. Afstellen van het voetenbord op het water buiten de vlotdrukte.
 3. Watervrij roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.
 4. De goede volgorde is: De goede volgorde is: benen-rug-armen-armen-rug-benen.
 5. Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover. Ook bij tempo- en krachtwisselingen.
 6. Strijken met twee riemen en draaien van de bladen met volledig rijden.
 7. Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.
 8. Slippen met beide riemen.
 9. Houden met beide riemen.
 10. Halend en strijkend aanleggen zonder het vlot te raken.

Verder wordt tijdens het afroeien gelet op de volgende zaken:

 1. Goed stuurboordwal houden.
 2. Het opvolgen van de commando’s.
 3. Het volgen van de slag.
 4. Gelijke in- en uitpik.
 5. Gelijk manoeuvreren.
 6. Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van de boot met meerdere roeiers.

Skiff 3

Voor  skiff 3 moet je de volgende vaardigheden beheersen:

 1. Afstellen van het voetenbord op het water.
 2. Wegkomen van het vlot door slippend uit te duwen.
 3. Koersvast watervrij in verschillende tempo’s roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.
 4. De goede volgorde is: benen-rug-armen-armen-rug-benen.
 5. Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover. Ook bij tempo- en krachtwisselingen.
 6. Watervrij strijken met twee riemen en draaien van de bladen. Strijken met volledig rijden.
 7. Watervrij rondmaken door afwisselend te strijken en te halen. Rondmaken met volledig rijden.
 8. Slippen met beide riemen.
 9. Houden met beide riemen.
 10. Strijkend aanleggen met weinig ruimte op het vlot.

Verder wordt tijdens het afroeien gelet op de volgende zaken:

 1. Goed stuurboordwal houden.
 2. Regelmatig haal omkijken.
 3. Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van de boot.

Informatie over de afroeien jeugd kunt u vinden in het Roeiboek