Skip to main content

Beleid gebruik materiaal door niet-leden

Het komt voor dat niet-RV Breda leden verzoeken om een verenigingsboot te gebruiken, hetzij op de Mark, hetzij tijdens wedstrijden. Daarvoor hebben we nu een eenduidig beleid vastgesteld.

Werkingssfeer

Ten eerste kan er door niet-RV Breda leden enkel een boot geleend worden als zij lid zijn van een andere bij de KNRB aangesloten roeivereniging. Als zij dat niet zijn, dan kan men een Roei Clinic boeken. Ook geldt dit niet voor één individu: die kan twee maal per kalenderjaar (zie § 5 Huishoudelijk Reglement) geïntroduceerd worden.

Spelregels

Er worden alleen boten uitgeleend met een vooraf ondertekend bruikleenovereenkomst om eventuele schade goed te regelen en discussie daarover achteraf te voorkomen. Ook hebben we standaard en marktconforme vergoedingen bepaald voor het gebruik van verenigingsmateriaal door niet-leden.

Documenten

Bruikleen-2020

Bruikleentarieven_boten_RV_Breda_vloot_2019

Bruikleen_Materiaallijst_uitgeleende_toerboten_en_materialen

divider_breda_logo