Skip to main content

Boordroeiers gezocht!

| Dirk Imkamp |

Om het boordroeien binnen de RV Breda weer te stimuleren zouden we graag alle roeiers van de vereniging die daar interesse in hebben, willen uitnodigen voor een vrijblijvende en informatieve bijeenkomst op de roeivereniging: zaterdag 18 november aanstaande vanaf 11.30h.

Met name de zij-instromers die nu nog geen medeboordroeiers gevonden hebben, maar ook leden uit de crewclass die, naast het scullen ook graag willen gaan boordroeien, zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Op deze manier willen wij inventariseren hoe groot de belangstelling is en of er wellicht reeds nieuwe boordroeiploegen gevormd kunnen gaan worden. Neem vooral ook je roeikleding mee want als er voldoende gegadigden zijn willen we aansluitend alvast de eerste boordroeitraining gaan draaien!

Tot zaterdag 18/11 vanaf 11.30 uur!

divider_breda_logo