Skip to main content

Geen MC, wel Nieuwjaarsreceptie

Helaas kan door ijsvorming op de Mark de Markcompetitie 13 januari niet doorgaan.

De Nieuwjaarsreceptie 13 januari gaat wel door.

  • Inloop vanaf 10.30 uur
  • Om 11.00 uur heffen we het glas en opent Thom het lustrumjaar.

50 jaar Roeivereniging Breda is het waard om gevierd te worden. Kom naar de Nieuwjaarsreceptie voor het begin van dit feestelijke jaar.

Waar ligt mijn boot Fase 2

Door de werkzaamheden in het kader van de ophoging van de kade langs het terrein van de Roeivereniging Breda moeten we wederom een periode improviseren.
De aannemer gaat nu in hoog tempo verder en we moeten de vloot weer op een beter toegankelijke plek leggen.  Vooral de boten die het meest gebruikt worden krijgen de hoogste prioriteit.

Daarom gaan we woensdagavond 3 januari nog meet boten verplaatsen dan de vorige keer. Daar is een ploeg leden reeds voor benaderd en vele handen maken licht werk. Een paar dagen lang zijn dan alle boten weer (even) te gebruiken, maar maandag 8 januari gaat de aannemer het hoofdvlot weghalen. Vanaf die datum is dan alleen de HvH-loods en het HvH-vlot nog in gebruik.

Op bijgaande lijst kunnen jullie dan zien welke boot waar ligt. Ook proberen we het schema op de site te zetten.
Overigens kun je altijd op de site onder Commissies bij Materiaal, onder de kop:  “Waar ligt mijn boot” vinden welke boot waar ligt.
Hier staat ook de plek van de ergometers.

Deze fase-2 zal langer duren dan Fase-1. Pas in mei/juni wordt alles weer normaal. Bij het hoofdvlot moet nl. ook een plateau voor de nieuwe hellingbaan gemaakt worden, maar ook de botenkraan moet worden verplaatst. Met de regen van de laatste weken snapt iedereen dat een veilige waterkering ook in ons aller belang is. Laten we er samen toch een goede roei-periode van maken. Snel wisselen op het relatief kleine vlot is komende tijd erg belangrijk. Alles klaarleggen voor de boot naar het vlot wordt gedragen en daarna zsm wegvaren. Bij terugkeer ook eerst de boot het water uit en dan pas de riemen, kleding , etc. Dan gebruiken we de beperkte capaciteit maximaal.

Terheijdenvlot tijdelijk niet bruikbaar

Ingaande 15 december 2023 zal het Terheijden vlot niet meer bruikbaar zijn en wordt de bijbehorende hellingbaan afgebroken.
Het Breda vlot zal dan uit drie vlotdelen bestaan en kan er van daaruit geroeid worden.
Begin januari wordt het vlot bij de Henk van Heel loods weer in ere hersteld. Het exacte moment zullen we uiteraard tijdig delen.
Zorg dat je zo snel mogelijk de boten in het water legt en zo snel mogelijk weg vaart en bij aankomst zo snel als mogelijk de boot uit het water haalt.