Skip to main content

Veiligheid voorop

Roeivereniging Breda is een vereniging waarin veel roeiers elkaar kennen. Dat schept een band en het houdt ook in dat we op elkaar letten. Roeien kent nu eenmaal risico’s met het zicht naar achteren. Veiligheid op het water is daarom ‘een halszaak’ en een zaak van alle leden. Veiligheid op het water houdt daar niet op, maar zet zich door op de terreinen en in de gebouwen.

Wie zich als roeier aanmeldt, kan zwemmen en is verzekerd. Al doende leert de roeier niet alleen zich te bewegen in de boot, maar ook groeit zijn/haar kennis van regels en begrippen en zijn/haar zeemanschap. Met zeemanschap bedoelen we dat je je met gezond verstand en ervaring in lastige situaties kunt redden.

Wie een boot afschrijft, loopt eerst in gedachten het hele traject en/of de hele oefening door. Wat is het weer? Heb ik de juiste spullen bij me? Met welke onvoorziene gebeurtenissen, moet ik rekening houden? Waar moet ik op letten bij het uit de stelling halen en bij het in het water leggen van de boot? Bij het uitvaren moet je vaak ruimte geven aan andere boten. Tijdens de vaart gelden verkeersregels, zoals eigen wal houden en de beroepsvaart respecteren. In ongestuurde boten kijk je regelmatig om.

Geen zorg bij de instructie wordt het je allemaal goed aangeleerd.

De Commissie Veiligheid adviseert het Bestuur. Zij onderzoekt risico’s en incidenten, doet tenminste jaarlijks een risico-inventarisatie op het terrein/in de gebouwen en meldt de resultaten in Easy All en op de website. De commissie is mede afhankelijk van wat de leden terugkoppelen, zoals het melden van incidenten. We leren het meeste van onze eigen fouten, maar het is handiger van andermans fouten te leren.

Laat het ons gerust weten als je vragen of opmerkingen hebt.

Commissieleden veiligheid

Liesbeth Verheugd, voorzitter

Anne Tjepkema

Bert Verlaan

e-mail: vc@rvbreda.nl

divider_breda_logo