Contact

Locatie: Bredaseweg 30 , 4844 CL Terheijden
Telefoon:076-5933125

Informatie algemeen: info@rvbreda.nl

Nelly Nouwen, instructiecommissaris: instructie@rvbreda.nl

Marlies van Rosmalen, coördinator Crew Class; crewclass@rvbreda.nl

Gijs Volmer, ledensecretaris: ledenadm@rvbreda.nl

Annelies Steenman, BRS & Webbeheer, brs@rvbreda.nl

 

Commissies RV Breda 2018 (per 01-01-2018)

Bestuur

Functie

 

Naam

 

E-mail adres

Voorzitter

Petra Ramakers

voorzitter@rvbreda.nl

Secretaris

Gerard Kuijt

secretaris@rvbreda.nl

Penningmeester

Arjen Schuurman

penningmeester@rvbreda.nl

Roeicommissaris      

Toine Sunderman (a.i.)

roeien@rvbreda.nl

Materiaalcommissaris

Johan Bielderman

materiaal@rvbreda.nl

Sociëteitscommissaris

Vacature

societeit@rvbreda.nl

Jeugdcommissaris

Mélanie de Meurichy

jeugd@rvbreda.nl

Instructiecommissaris

Nelly Nouwen

instructie@rvbreda.nl

Gebouwencommissie

Wilfried Vermeulen

gebouw@rvbreda.nl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =

Permanente commissies

Gebouwcommissie                                                         gebouw@rvbreda.nl
Wilfried Vermeulen (voorzitter), Wijnand Freling, Reinoud van der Kroon.

Instructiecommissie                                           instructie@rvbreda.nl
Nelly Nouwen (instructiecommissaris), Marlies van Rosmalen (coördinator Crew Class), Nelly Nouwen (coördinator S2), Marius Klabbers (coördinator S3 en S4), Walther van den Biggelaar (coördinator boordroeien).

Jeugdcommissie                                                 
jeugd@rvbreda.nl
Mélanie de Meurichy (jeugdcommissaris), Gerlof Corver, Jeroen Freling, Joost Jongerius, Geert Krekel, Erik Langmuur, Henri Peters, Petra Ramakers, Marc Rietman, Hans Rompa, Toine Sunderman, Ivo Tienhoven, Katja Wevers.

Materiaalcommissie                                                        materiaal@rvbreda.nl
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Paul Beelen, Vincent Huinck, Gom van Geel, Henk van Heel, Jan Jansen, Wim Knoester, Michiel van Lierop, Twan de Loos, Ronald Marijnissen, Martijn Peters, Boudewijn Polane, Jack Sneep, Albert Steenman, Dik Verheijden.

Sociëteitscommissie                                           societeit@rvbreda.nl
Janine Hanegraaf (in het bestuur vertegenwoordigd door Mélanie de Meurichy), Angela Marijnissen (inkoop), vacatures.

Toercommissie                                                    toer@rvbreda.nl
Jan Huinen (voorzitter), Eleanor van Andel (secretaris), Wouter van Hengel, Maria van der Holst, Roos Kok, Marjolein Neervens, Bert van Nispen, Marijke Spanjaard, Koos Visser.

Wedstrijdcommissie                                           wedstrijden@rvbreda.nl
Pascal Voets (roeicommissaris): roeien@rvbreda.nl, Let van Leeuwen, Leonie van de Pol, Bas van der Togt, Thom Rolf.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =

Bestuurscommissies

Aangepast roeien                                                 car@rvbreda.nl
Richard Louwaard (coördinator), Karin ter Meulen (medische intake), Bauke Smit.

Easy All redactie                                                    redactie@rvbreda.nl
Kees van de Sande (eindredacteur), Marius Aalders, Carola Fox, Maarten de Tollenaer (vormgeving), Anna de Zeeuw.

Examencommissie                                                          examencommissie@rvbreda.nl
Joost Doense (voorzitter), Marion Dauwerse, Fred Dauwerse, Wim Konter, Riet Kramer-van der Wiel, Maarten Langbroek, Karin ter Meulen, Petra Noya, Ramon Froklage.

Ergometercompetitie commissie                                ergometervreters@rvbreda.nl
Hans van Engen, Oskar Goldstein, Parag Shanbhag, Coen Weber.

Kledingcommissie                                               roeikleding@rvbreda.nl
Wilma-Willemijn Hendrix

Markcompetitie                                                     mc@rvbreda.nl
Joke Overgaag (voorzitter), Jeroen Freling, Ellen Janssen, Hanny Janssens, Rob Kessels, Gerard Kuijt, Betty Langmuur, Pier van Leest, Francis Owelle, Martine Reuvers, Brian Sanderse, Nol Verdaasdonk, Claartje van der Voet, Adriëtte van Vugt.

Markregatta commissie                                      markregatta@rvbreda.nl
Renske Eernisse (voorzitter), Bouke de Boer, Marja van den Crommenacker, Johan van der Sman, Kees de Veth.

Obligatiecommissie                                                         obligaties@rvbreda.nl
Hjalmar Peetoom, Henri Peters, Titia de Vries.

Sponsorcommissie
Peter Adema, Kees Bakkenist, Wim Rutten, Paul Steverink.

Veiligheidscommissie                                        vc@rvbreda.nl
Kees Tempelaar (voorzitter), Anne Tjepkema, Bert Verlaan, Sonja Gaalswijk.

Vlootcommissie
Johan Bielderman (materiaalcommissaris), Annemarie Bosman, Henk van Heel, Joost Jongerius, Bert van Nispen, Albert Steenman, Gerbrand Swart, Joris Theeuwis.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =

Bijzondere commissies

College van beroep
Let van Leeuwen, Wim Rutten, Dik Verheijden.

Kascommissie
Andre van de Loosdrecht, Saskia Langbroek-Coppens

Vertrouwenspersoon                                         vertrouwenspersoon@rvbreda.nl
Liesbeth Verheugd