Skip to main content

Contributie

Het RVB verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt aan het begin van het jaar geïnd. Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door naar het nieuwe jaar, mits je voor 15 november het lidmaatschap opzegt via een bericht aan de ledenadministratie.

Tarieven voor 2024 vastgesteld tijdens de afgelopen ALV.

Senior € 350
Student € 263
Junior € 210
Jeugd € 175
Niet roeiend lid € 75
Entreegeld € 55

Basiscursus € 115
 
KNRB contributie
Senior ± € 45,50
Junior ± € 26,50

Nieuwe leden betalen eenmalig € 55,- inschrijfkosten/entreegeld

Zij-instromer met roei-ervaring

Wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt voor iedere maand van het lid zijn, 10% van de contributie. Voorbeelden:

  • Je RVB lid per 1 maart wordt, is 10 maanden lid en betaalt 10 (maanden) x 10% = 100% (volledige) contributie;
  • Je RVB lid per 1 juli wordt, is 6 maanden lid en betaalt 6 (maanden) x 10% = 60% contributie

Nieuwe leden zonder roei-ervaring


Je wordt aangemeld in de Crew Class en volgt dan vanaf eind maart/begin april de introductiecursus “leren roeien”.

  • Je betaalt eenmalig een vast tarief van € 105,- vóór aanvang van de cursus.

Het Roeivereniging Breda lidmaatschap van de Crew Class deelnemers gaat altijd in per 1 juli,

  • je bent vanaf 1 juli actief roeiend lid en betaalt 6 (maanden) x 10% = 60% contributie
  • Eenmalig inschrijfkosten/entreegeld
  • KNRB NOC•NSF-contributie

Neem contact op met de penningmeester als:

  • je ook lid bent bij een andere roeivereniging of gedurende het jaar overstapt van een andere vereniging naar RVB. Per roeier hoeft er maar 1x een KNRB NOC•NSF-contributie betaald te worden.
  • je andere vragen hebt over de contributie.
  • Mocht je als aspirant-lid af willen melden, dan dien je dat, 14 dagen voordat het lidmaatschap ingaat, schriftelijk te melden bij de ledenadministratie of het bestuur. Online opzegformulier

Uitsluiting “gebeurtenis” o.a. blessures, zwangerschap, studie, etc.


De club ontvangt wel eens een verzoek tot restitutie van contributie, omdat de privésituatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en hij/zij daardoor een deel van het jaar niet heeft kunnen roeien.
Wij wijzen je erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. In andere gevallen neem je contact op met het dagelijks bestuur.

Inkomen: Alle omliggende gemeenten zijn voorzien van speciale inkomensregelingen. De Roeivereniging Breda is hierin opgenomen. Informeer bij je gemeente wanneer je denkt in aanmerking te komen.

Sport_en_inkomen

Er is o.a. de Bredapas voor inwoners Breda