Skip to main content

Cookiebeleid

De telecomwet, die sinds 1 juni 2012 van kracht is, verplicht ons u als gebruiker te informeren over cookies en u toestemming te vragen deze te mogen gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld.

Roeivereniging Breda maakt zelf geen gebruik van cookies op haar website, maar mogelijk door links .

  • Websites als YouTube,Google Maps, Twitter, linkedin en Facebook maken gebruik van cookies. Deze kunnen op deze website worden gebruikt. Denk daarbij aan filmpjes van YouTube en de ‘vind-ik-leuk’ knop van Facebook. Deze websites kunnen met cookies analyseren hoe hun diensten het doen op andere websites.
  • Ook een website over het weer onder de link Roeiweer, Kopen voor je Club en de Sportsplanner maken gebruik van cookies en mogelijk ook andere websites die u via een link op de site van Roeivereniging Breda benadert.

Wij vinden privacy belangrijk. Wij zullen dan ook nooit cookies gebruiken die uw internetgedrag in de gaten houden. We plaatsen geen cookies zonder uw toestemming, behalve als het gaat om cookies die nodig zijn voor de functionaliteit, zoals het onthouden van uw inloggegevens. Meer weten over cookiewetgeving? Kijk op opta.nl

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.
Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
ICTRecht: Cookierecht.nl – alles over cookies en de cookiewet
http://www.youronlinechoices.eu/ “A guide to online behavioural advertising”