Skip to main content

Dispensatie verklaring

Dispensatie verklaring voor skiffen en/of roeien in de 2- in najaar, winter en voorjaar bij watertemperatuur onder de 10 graden Celcius en een toestemmingsverklaring ouder/voogd voor jeugd en junioren.
Dispensatie_skiff_2-
Verklaring_zelfstandig_roeien

Roeien in de skiff en tweezonder brengt in de winter maar ook in na- en voorjaar meer gevaar met zich mee dan roeien in C-materiaal of grotere nummers.
De kans op omslaan in de skiff en tweezonder is namelijk aanzienlijk groter dan in C-materiaal of in een 2x, 4x/4+ of 8+. Bij omslaan dreigt onderkoeling voor de roeier, met mogelijk fatale gevolgen. Voor roeien in de winter bestaan nog geen KNRB-richtlijnen. Het bestuur heeft informatie verzameld en overleg gevoerd met collega bestuurders van andere roeiverenigingen. Op basis hiervan heeft het bestuur regels ingesteld voor het varen in de skiff en tweezonder bij koude watertemperaturen.
Bevoegde roeiers in de skiff en de 2-. dus zij met respectievelijk examen S3 en B3 kunnen dispensatie krijgen van het bestuur, mits ze een verklaring ondertekenen. Deze verklaring is hierboven te downloaden.

De watertemperatuur van 10 graden Celsius, die het bestuur hanteert als grens, is gebaseerd op de gegevens over onderkoeling van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (bron: www.knrm.nl).
Het bestuur gaat er vanuit dat de watertemperatuur van de Mark gelijk is aan de watertemperatuur van het Zoommeer. Op de website van RV Breda is een link gelegd naar de website Rijkswaterstaat, te vinden op de voorpagina onder het weer, die inzicht geeft in ondermeer de watertemperatuur van het Zoommeer. Deze watertemperatuur is maatgevend voor het bestuur van RV Breda met betrekking tot wel/niet roeien in de skiff en de 2- in het najaar, winter en voorjaar. Bovendien hangt er een temperatuurmeter aan het vlot aan de zijde van de botenloods. De KNRM geeft op haar site het volgende aan over overlevingskansen in water: “Er is geen enkele wetmatigheid wat betreft de overlevingskansen in water”. Onderstaande tabel is een zeer ruwe schatting. De werkelijke tijd hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, gebruik van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, lichamelijke en geestelijke conditie.”

Tabel: overlevingstijd bij te water geraken in wetsuit, gekleed of in zwemkleding.

Watertemperatuur (°)

wetsuit Gekleed zwemkleding
0 ° 15 minuten 9 minuten 2 minuten
5 ° 3 uur 1 uur 30 minuten
10° 9 uur 3 uur 1 uur
15° 12 uur 5 uur 2 uur
20° 15 uur 8 uur 4 uur


 
Bovenstaande tabel laat zien dat die iemand die bij een watertemperatuur van 5 graden Celcius gekleed in het water valt, een overlevingstijd heeft van 1 uur; in badkleding een half uur. Bij een watertemperatuur van 10 graden Celcius is dit resp. 3 uur en 1 uur. Bovenstaande tabel van de KNRM is gebaseerd op “stilliggen en jezelf zo klein mogelijk maken”, dus ruim binnen de aangegeven tijd moet je op de kant staan. Roeikleding zit waarschijnlijk ergens tussen “badkleding” en “gekleed” in.

Dispensatie verklaring voor skiffen en/of roeien in de 2- bij watertemperatuur onder de 10 graden Celcius

Ondergetekende verklaart het volgende:

  • hij/zij beschikt minimaal over de bevoegdheid S3/B3 skiff/2- (ontbrekende bevoegdheid doorhalen)
  • hij/zij wil trainen in de skiff en/of 2- in het najaar, winter of voorjaar.
  • hij/zij is bekend met pagina 1 van deze verklaring
  • hij/zij realiseert zich de gevaren van skiffen en/of roeien in de 2- als de watertemperatuur lager is dan 10 graden Celsius met het oog op onderkoeling als gevolg van het omslaan
  • hij/zij controleert voor het wegroeien van het vlot dolkleppen en hielstrings
  • hij/zij is zich ervan bewust dat het op de wal klimmen in het Markkanaal moeilijk kan zijn.
  • hij/zij roeit bij voorkeur niet alleen

In het verlengde hiervan draagt hij/zij zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van onderkoeling na omslaan en zal op géén enkele wijze RV Breda of haar bestuur hiervoor aansprakelijk stellen
 

Naam roeier/roeister …………………………………….            Geboortedatum ……………………………

Handtekening …………………………………….

Deze verklaring dient ingevuld en ondertekend te worden. Hierna kan deze per post of e-mail verzonden naar :
secretaris van Roeivereniging Breda
Bredaseweg 30
4844 CL Terheijden
e-mail: secretaris@rvbreda.nl
 

Dispensatie verklaring in PDF