Skip to main content

Gebouwen

Roeivereniging Breda heeft de luxe over volop huisvesting en ruimte te beschikken. Met (sinds 2013) maar liefst 4 gebouwen op 3.000 m2 eigen terrein én 200 m2drijvende vlotten in de Mark is er continu van alles te doen qua noodzakelijk onderhoud, verbetering en verduurzaming. Daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de expertise binnen de vereniging.

  • De doelstelling van de Gebouwencommissie is om op een gestructureerde en verantwoorde wijze het vastgoed van de vereniging te beheren. Daarvoor werken zij met een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP)
  • De Groencommissie verzorgt daarnaast de uitstraling van het terrein door met name snoeiwerk en aanplant
  • Gedurende de looptijd van het project Verbetering Regionale Keringen (2016 – 2024) is daarvoor een aparte werkgroep in het leven geroepen

Deze drie commissies vallen onder de Gebouwcommissaris: sinds juni 2021 ingevuld door Maud van Etten en Mario Maas. De taakverdeling is zodanig dat Mario de kartrekker is voor het project Regionale Keringen en Maud het overige onder haar hoede heeft.