Skip to main content

Geen sluisdoorgang

| Toercommissie |

Let op! Belangrijke informatie voor alle recreatieve roeiers: er is geen sluisdoorgang meer toegestaan voor roeiboten bij alle sluizen in Zuid Oost Nederland.

Als gevolg van een nieuwe richtlijn van Rijkswaterstaat voor het schutproces mogen roeiboten en kano’s niet meer geschut worden sinds begin juni. Door deze maatregel werden wij totaal overvallen. Dit besluit heeft vergaande consequenties voor onze toertochten en beperkt in hoge mate ons bereik over het water. Momenteel beraden wij ons op de argumentatie en wettelijke grondslagen om dit besluit in samenspraak met de KNRB aan te vechten.

 

divider_breda_logo