Skip to main content

Het gaat beginnen!

| Thom Rolf, voorzitter |

Zoals jullie gezien hebben, is de aannemer begonnen met de werkzaamheden voor de dijkverzwaring vanuit Terheijden richting de roeivereniging.
Medio november zullen ook de werkzaamheden bij de roeivereniging aanvangen en uitgevoerd worden zoals gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering en daarna gepubliceerd.
De werkzaamheden zullen in twee fasen worden uitgevoerd:

  • Fase één start bij de Henk van Heel loods: dit betekent dat het vlot daar tijdelijk wordt verwijderd en dat alleen de grote loods onder de sociëteit gebruikt kan worden.
  • In fase twee (aanvang medio januari/februari) zullen de vlotten aan de andere kant tijdelijk verdwijnen en zullen de Rapploods, de oude sociëteit en de grote loods niet te gebruiken zijn. In die situatie is het vlot bij de Henk van Heelloods wel weer bereikbaar.

Inmiddels is er zowel voor fase 1 als voor fase 2 door de vloot/materiaal commissie een plan gemaakt om boten tijdelijk te verplaatsen over de beschikbare loodsen. De boten die het meest gebruikt worden zullen zoveel mogelijk voorhanden zijn. Dit plan is hier te bekijken

Het goede nieuws is dat er altijd geroeid kan worden.
Echter van ieder lid wordt gevraagd zich aan te passen en mee te werken om de tijdelijke situaties zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zoals nu voorzien zullen de werkzaamheden medio mei 2024 zijn afgerond.

divider_breda_logo