Skip to main content

 

Inleiding
Seniorwedstrijden/open categorie
Veteranenroeien
Wedstrijden voor veteranen
Voorbereiding en materiaal
Sturen
Materiaal
Begeleiding en coaching
Kamprechters
Deelnemen aan wedstrijden

6. 1 Inleiding

6.1.1
De meeste roeiverenigingen richten zich in hoofdzaak op wedstrijdroeien. Sport is per definitie competitief en wedijver is de motor achter een breed palet aan activiteiten. Bij het wedstrijdroeien zijn er verschillende categorieën en typen wedstrijdroeien te onderscheiden. Het competitieniveau van roeiwedstrijden wordt bepaald door leeftijd, afstand en of het een regionale dan wel landelijke wedstrijd betreft. Er zijn separate wedstrijdcircuits voor Seniorenroeiers (18+, de open categorie), Veteranen of Masters (27+ en niet deelnemend in het seniorenveld) en Jeugd.

6.1.2
Binnen RV Breda worden wedstrijden vooral in het veteranenveld geroeid. Daarnaast is de jeugd actief in zowel regionale competitiewedstrijden als nationale wedstrijden voor junioren.

6.1.3
Zie ook site knrb

6.2 Seniorenwedstrijden/open categorie

6.2.1
Vanaf het jaar waarin een roeier 19 jaar wordt, start hij in de seniorennummers. Van deze roeiers wordt verwacht dat zij intensief en daarom ook begeleid trainen. Hieronder volgt een korte opsomming van de klassen binnen het seniorenroeien. Aangezien er maar weinig seniorenroeiers bij RV Breda actief zijn, ligt een verwijzing voor meer informatie naar de KNRB website voor de hand.

6.2.2
De wedstrijden worden niet gemengd gevaren, dat wil zeggen dat er een onderscheid naar geslacht: man of vrouw is. Tevens is er i.t.t. de veteranen bij senioren een onderscheid in twee gewichtsklassen: Zwaar roeien (of open klasse) en Licht roeien (heren: minder dan 72,5 kg; bootgemiddelde minder dan 70 kg; dames: minder dan 59 kg; bootgemiddelde minder dan 57 kg).

6.2.3.

Sinds 2017 geldt er een nieuwe indeling van de verschillende klassen.
Beginner, Gevorderd & Elite.
In plaats van klasse indeling op basis van behaald aantal blikken of overwinningen stappen we over op klasse indeling op basis van behaald aantal punten. Ook nieuw is dat we gaan kijken naar ploeggemiddeldes.
Zie hiervoor ook op de website van de KNRB onder “De Roeisport”, “Senioren”

a) “Senioren op een algehele vereniging”

b) “Studenten wedstrijdroeien”

Alles over “prestatiepunten & klassen”, “wedstrijdvelden”, “type wedstrijden”

https://knrb.nl/artikel/prestatiepunten/

https://knrb.nl/artikel/wedstrijdvelden/

https://knrb.nl/artikel/type-wedstrijden/

6.3 Veteranenroeien (m/v)

Binnen RV Breda is het veteranenroeien zeer populair. Internationaal heten veteranen die wedstrijden roeien masters. Deze term wordt ook in Nederland steeds meer gebezigd.
Kenmerkend voor het veteranenroeien is de indeling op leeftijd. Roeiers vanaf 27 jaar mogen deelnemen in het veteranenveld.

6.3.1 (Leeftijds)categorieën veteranen

6.3.1.1
Voor de bepaling van de gemiddelde leeftijd van een ploeg gelden de leeftijden zoals die in het lopende kalenderjaar bereikt worden.

 • Masters A: minimum leeftijd 27 jaar
 • Masters B: gemiddelde leeftijd tenminste 36 jaar
 • Masters C: gemiddelde leeftijd tenminste 43 jaar
 • Masters D:gemiddelde leeftijd tenminste 50 jaar
 • Hierna in stappen van 5 jaar: Masters E ≥ 55, F ≥ 60, G ≥ 65, H ≥ 70, I ≥ 75, J ≥ 80, daarna stappen van 3 jaar: K ≥ 83, L ≥ 86, M≥ 89

6.3.1.2
Over het algemeen wordt gepoogd roeiers van dezelfde of van dicht bij elkaar liggende leeftijdscategorieën tegen elkaar te laten uitkomen. Bij (regionale en club-) wedstrijden met relatief weinig deelnemers per veld wordt veelal gebruik gemaakt van correctiefactoren, waardoor de prestaties van roeiers van uiteenlopende leeftijden, mannen en vrouwen, in verschillende boottypes zich met elkaar laten vergelijken. De bij RV Breda gebruikte correctiefactoren zijn door Willem Muller, een actief lid van onze vereniging, uitgerekend aan de hand van prestaties behaald bij internationale korte afstand- en nationale lange afstandwedstrijden. Zo kan de tijd van bijvoorbeeld een jeugdskiffeuse vergeleken worden met die van een heren veteranen D acht. De correctiefactoren en achtergronden hiervan kun je vinden op: www.correctiefactoren.nl

6.4 Wedstrijden voor veteranen

In het veteranenveld kan op veel verschillende afstanden en niveaus geroeid worden.

6.4.1 Verenigingsniveau: Markcompetitie
Elke tweede zaterdag van de maand, van november tot en met april, wordt de Markcompetitie gevaren. Hoewel geen echte veteranenwedstrijd, zijn bij deze onderlinge regatta die open staat voor alle leden van RV Breda met enige roeiervaring, de veteranen veruit het best vertegenwoordigd. Wedstrijdroeiers van andere verenigingen zijn in overleg welkom. Doordat wordt gewerkt met bovengenoemde correctiefactoren heeft elke deelnemer kans om te winnen. Er wordt geroeid van kilometerpaal 9 tot het verenigingsgebouw over een afstand van 4.8 km, volgens het stramien van de (middel)lange afstanden.

6.4.2 (Middel)lange afstanden: regionaal/nationaal

6.4.2.1
Wedstrijden variëren van 4-8 km. Er wordt meestal geroeid met een vliegende start achter elkaar met een interval van 15 seconden. Internationaal worden dergelijke wedstrijden veelal “Head Races” genoemd naar de “Head of the River, along the river Thames”. Omdat vaak op smal water met bochten en bruggen geroeid wordt, is stuurervaring vereist. Ook dient men kennis te hebben van de inhaalregels op de lange baan, waar in het algemeen geldt dat de snellere, inhalende boot voorrang moet krijgen. De langzamere boot moet dan uitwijken naar een minder gunstige positie.

6.4.2.2
Veel verenigingen organiseren hun eigen wedstrijd. Inschrijving is over het algemeen open voor jeugdroeiers, bedrijfsroeiers en veteranen. Voorbeelden van dergelijke wedstrijden zijn: Abeelenrace (Goes), AA Race (Alkmaar), Beatrix Head Trial (Eindhoven), Moordregatta (Tilburg), Suikerrace (Roosendaal), Army Regatta (Breda, Dudok van Heel). Verder zijn ook wedstrijden als Spaarne Lente Race en Tromp Boat Races (najaar, Hilversum) bekend. Alle wedstrijden waaraan deelgenomen kan worden, staan op de verenigingskalender op de website van RV Breda of zijn terug te vinden op de wedstrijdkalender van de KNRB.

6.4.2.3
De Markregatta in Breda wordt jaarlijks door onze vereniging georganiseerd in juni. Er wordt boord aan boord gestart met twee deelnemers. Vanuit een klassieke wedstrijdstart wordt 5 km geroeid met finish voor de roeivereniging. Uiteraard verwacht de vereniging van Bredase wedstrijdroeiers dat zij zich dan laten zien en desgevraagd meehelpen bij het organiseren van deze eigen regatta.

6.4.3 Klassieke (voor- en najaars) lange afstandwedstrijden

Hoewel de term ‘klassiek’ wat arbitrair is, gaat het hier om wedstrijden met een meer nationaal en soms zelfs internationaal karakter. Deze wedstrijden worden voor zowel senioren als jeugd en veteranen georganiseerd. In het voorjaar zijn er de Heineken Roeivierkamp (voor achten over de vier halve schaatsafstanden), Head of the River (achten en dubbelvieren, 8 km over de Amstel), Twee en Skiffhead (7.5 km over de Amstel). In het najaar is de Novembervieren (4 km in een vier over de Amstel) de bekendste wedstrijd. Een fanatieke veteraan laat zich vooral ook op deze klassieke wedstrijden gelden. Op deze wedstrijden kun je jezelf meten mat de nationale top van je leeftijdscategorie.

6.4.4 Marathonwedstrijden

Naast de toertochten zijn er ook marathonwedstrijden en zelfs een marathonklassement. Bij roeimarathons worden afstanden van 15 tot 200 km overbrugd. Hoewel bij de tochten de prestatie van het uitroeien op de voorgrond staat, wordt er wel degelijk geroeid om de snelste tijd. Bekend is de Ringvaart regatta, waarbij 100 km over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder gestreden wordt. Een leuke en minder lange wedstrijd is de IJsselregatta, 15 km met de stroom mee over de IJssel en altijd goed voor snelle tijden.
De langste marathonwedstrijd in Nederland is de Elfstedenroeimarathon die elk jaar in het Hemelvaartsweekend geroeid wordt: met een ploeg van 12 wordt in estafettevorm de klassieke Elfstedenroute geroeid in wedstrijdverband. Vrijwel elk jaar doen één of meer ploegen van RV Breda aan dit evenement mee. De meest onvermoeibaren mogen dit tevens doen in de buitencategorie met een ploeg van 6 of zelfs 3 roeiers. De marathonwedstrijden en informatie over het marathonklassement zijn te vinden op de website van de KNRB.

6.4.5 Baanwedstrijden

6.4.5.1
Voor veteranen is de wedstrijdafstand op de baan meestal 1000 m, maar er wordt ook wel over 2000 m geroeid. Het gaat dan om boord-aan-boord wedstrijden met drie tot zes ploegen per boottype in dezelfde categorie geroeid op een roeibaan. Bij deze afstand zijn naast een uitstekende techniek vooral anaeroob vermogen en explosieve kracht van belang.

6.4.5.2
Wedstrijden worden zowel nationaal als internationaal georganiseerd. De Commissie Masters van de KNRB heeft als doel het doen organiseren van boord- aan-boord wedstrijden over 1000 meter voor masters. Tegenwoordig wordt voor veteranen jaarlijks in juni/juli de Dutch Masters Open ofwel “DMO-Tilburg” georganiseerd

6.4.6 Internationaal

Uiteraard kan deelgenomen worden aan een heel scala aan baanwedstrijden over 1 km maar ook aan lange afstandswedstrijden over de grenzen. Masters van RV Breda hebben bijvoorbeeld deelgenomen aan Henley Royal en Henley Masters Regatta op de Thames, Head of the River (Thames) en de Head of the Charles (Boston). Jaarlijks organiseert de FISA de World Rowing Masters Regatta in een andere stad/land. Dit is de officiële wereldregatta voor masters op de 1 km baan. Informatie over buitenlandse wedstrijden kun je vinden via de site van Worldrowing

6.4.7 Bijzondere evenementen

De Paul Veenemans Prijs (PVP) wordt elk jaar onder auspiciën van de KNRB bij een andere roeivereniging georganiseerd. Het is een klassementswedstrijd van schaatsen (4 km tijdrit), wielrennen (9-10 km tijdrit), hardlopen (5 km) en roeien (ca 3-3,5 km). Je neemt minimaal deel aan 3 onderdelen, waarbij roeien in een skiff of 2- verplicht is.

6.4.8 Kalender

Bovenstaand overzicht is natuurlijk verre van volledig. Vrijwel alle wedstrijden, regatta’s en roei-evenementen zijn te vinden op de KNRB-website. Via deze website zijn ook alle reglementen voor wedstrijden na te lezen of te downloaden.

6.5 Voorbereiding en materiaal

6.5.1
Het roeien van een wedstrijd geeft een extra dimensie aan je roeibeleving. Iedereen die wil, mag deelnemen. Houd wel rekening met het volgende:

 • Voldoende roei -en stuurervaring zijn vereist. Verwacht wordt dat kennis is genomen van de wedstrijdreglementen, ook als je deelneemt aan bijv. de Markcompetitie.
 • De KNRB beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit en is ieders individuele verantwoordelijkheid. Zie hiervoor de KNRB website: richtlijnen voor sportkeuring.
 • Alle roei(st)ers én stuurman/-vrouw beschikken over een geldige KNRB wedstrijdlicentie. Ga naar de KNRB website: Aanvragen wedstrijdlicentie. Je eigen KNRB-bondsnummer vind je door in te loggen op de ledenmodule van RV Breda (All United).

6.5.2
Voor beginnende wedstrijdploegen is het aan te bevelen deel te nemen in C-materiaal. Met name de regionale wedstrijden hebben vaak de mogelijkheid om in C-boten deel te nemen.

6.5.3
De trainingsintensiteit verschilt zeer sterk per ploeg en varieert van zeven keer per week tot twee keer per week. Uiteraard bepaalt de trainingsarbeid die verricht is voor een groot deel het niveau dat je kunt bereiken, maar vooral ook zijn roeitechniek en een juiste aanpak van belang. Laat je daarom coachen indien mogelijk of vraag advies van een meer ervaren roeier en/of ploeg. Zij zijn altijd bereid tot het geven van adviezen en het delen van hun roei-ervaring. Indien je deel wilt gaan nemen aan roeiwedstrijden neem dan contact op met de wedstrijdcommissaris of een ander lid van de Wedstrijdcommissie.

6.6 Sturen

6.6.1
Het sturen op een wedstrijd is aan regels gebonden. Stuurlieden moeten op de dag van een wedstrijd tenminste 12 jaar oud zijn. Stuurlieden dienen voor een wedstrijd altijd gewogen te worden. Sommige wedstrijden nemen in hun wedstrijdbepalingen op dat stuurlieden minimaal 14 jaar oud moeten zijn. Voor vrouwenploegen geldt dat het gewicht van de stuur groter dan of gelijk aan 50 kg moet zijn. Voor mannenploegen is dit ≥55 kg. Is de stuurman/vrouw te licht dan dient extra ballast van maximaal 10 kg meegenomen te worden in de boot. Zie ook Hfst 4 Sturen en Commando’s.

6.6.2
Bij lange afstandwedstrijden wordt van stuurlieden of boegroeiers vaak geëist aanwezig te zijn op de stuurliedenvergadering van de specifieke wedstrijd, om optimaal geïnformeerd te zijn over het parcours.

6.6.3
Zowel voor roeiers (boeg) en stuurlieden geldt dat zij aansprakelijk zijn, indien zij bij een wedstrijd schade (aan derden) veroorzaken. Van alle leden wordt trouwens verlangd dat zij WA verzekerd te zijn. Het verdient aanbeveling vooraf goede afspraken te maken, met name als een jeugdlid onder supervisie van de slag als stuur ingezet wordt. Bij schade altijd de gegevens van de andere partij opnemen!

6.7 Materiaal

De wedstrijdroeier van elke categorie kan toestemming krijgen voor goede kwaliteitsboten die gereserveerd zijn voor het wedstrijdroeien, de zogenaamde TWC-boten (Toestemming Wedstrijd Commissie). Er is een reglement gemaakt waarin beschreven staat hoe je als wedstrijdroeier dit voorrecht kunt verkrijgen.

6.8 Begeleiding en coaching

6.8.1  Voor de begeleiding van roeiers uit de bovenstaande categorieën is de Wedstrijdcommissie altijd op zoek naar enthousiaste coaches. Daarom hierbij een oproep aan die leden, die affiniteit met het wedstrijdroeien hebben en willen coachen, om zich te melden bij de Wedstrijdcommissaris.

6.8.2  Er is een trainings/coachingsgroep gericht op 18-35 jarige en iedereen die zich thuis voelt in die groep. Als je in contact wil komen met deze groep stuur dan een mail aan: roeien@rvbreda.nl.

6.9 Kamprechters

6.9.1
Als je tenminste 18 jaar oud bent kun je je (via de vereniging) aanmelden als kamprechter. We onderscheiden:

 • kamprechter C: voor niet-nationale tijdraces);
 • kamprechter B (voor niet-nationale wedstrijden, treedt in alle functies op in samenwerking met een kamprechter A);
 • kamprechter A (treedt in alle functies op bij alle nationale en niet-nationale wedstrijden) en
 • FISA-kamprechter (= internationaal kamprechter, verder als kamprechter A).

6.9.2
Zeker na een carrière als wedstrijdroeier kun je als kamprechter heel dicht bij het wedstrijdroeien blijven en draag je op een positieve manier daaraan bij. Inlichtingen daarover kun je (evt via de Wedstrijdcommissie) krijgen bij de kamprechters die lid van onze vereniging zijn.

6.10 Deelnemen aan wedstrijden

6.10.1 De Wedstrijdcommissie
Bij RV Breda maakt de wedstrijdcommissaris deel uit van het bestuur. Hij wordt bijgestaan door een Wedstrijdcommissie die onder meer de volgende taken heeft:

 • Inschrijvingen.
 • Betalingen verband houdend met deelneming aan wedstrijden.
 • Regelingen omtrent botenvervoer bij elke wedstrijd inclusief op- en afladen door deelnemende ploegen.
 • Contacten met wedstrijdploegen en coaches.
 • Wedstrijdactiviteiten door de RV Breda georganiseerd (zie boven).
 • Publicaties in ‘Easy All’ en op de website.
 • Contacten met andere verenigingen.

6.10.2 Inschrijven
Roeiers van RV Breda schrijven voor binnenlandse wedstrijden in via het formulier op de website (http://www.rvbreda.nl/commissies/wedstrijden/inschrijfformulier-wedstrijden). Op de site staat ook informatie over het aanvragen en gebruik van wedstrijdboten. De Wedstrijdcommissie draagt zorg voor de inschrijving via de KNRB site. Bij wedstrijden waar dat mogelijk is betaalt de vereniging het inschrijfgeld vooruit. Twee maal per jaar ontvangt iedere ploeg een rekening voor de inschrijfgelden die door de vereniging zijn voorgeschoten. Indien een ploeg deelneemt aan een buitenlandse wedstrijd is deze zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en het voldoen van het inschrijfgeld. Soms wordt gevraagd het inschrijfgeld van te voren te voldoen.

6.10.3 Medische keuring
De KNRB adviseert dat alle wedstrijdroeiers medisch gekeurd zijn. Het bestuur ziet dit als de eigen verantwoordelijkheid van de wedstrijdroeier.

6.10.4 Wedstrijdkleding
Roeiers die deelnemen aan wedstrijden zijn verplicht zich te kleden in de officiële kleding van de RV Breda conform KNRB-richtlijnen. Bij koude mag onder het wedstrijdpak een wit shirt met lange mouwen worden gedragen en over het wedstrijdpak een lange zwarte broek. Zulke afwijkingen dienen binnen de ploeg te worden afgestemd. Dit geldt evenzeer voor het dragen van een pet.

https://knrb.nl/nieuws/informatie-nieuwe-kledingregels/

6.10.5 Schade
Bij wedstrijden bestaat een grote kans op schade dan wel verlies van materiaal. De ploegen (roeiers en/of stuurlieden) zijn verantwoordelijk voor het voorkomen daarvan en de vereniging kan eventuele materiële schade op hen verhalen. De wedstrijdcommissie adviseert het bestuur in overleg met de materiaalcommissaris in voorkomend geval over afdoening.

6.10.6 Transport
De boten voor een wedstrijd worden met de RV Breda botenwagen getransporteerd, tenzij er een regeling met een andere vereniging is getroffen. Toestemming voor gebruik van de botenwagen berust bij de Wedstrijdcommissie, maar de verantwoordelijkheid voor het trekken van de botenwagen berust bij de ploeg(en) die aan de wedstrijd deelneemt/deelnemen. De avond voor de wedstrijd riggert iedere deelnemende ploeg zijn eigen boot af en zorgt dat deze, inclusief toebehoren, op de botenwagen is vastgelegd. Waar mogelijk dienen boten in beschermende hoezen vervoerd te worden. Na de wedstrijd rijdt de botenwagen weer terug, waarna de ploegen de boten dezelfde avond weer afladen, opriggeren en op de juiste plek in de loods leggen. De Wedstrijdcommissie schrijft boten voor een wedstrijd af in het BRS.

ZIE VERDER BIJLAGE 1 BIJ HOOFDSTUK 2

 

divider_breda_logo