Skip to main content

Inleiding
Instructie
Afroeien
Eisen voor afroeien
Zelfstandig roeien jeugd en junioren
Jeugdwedstrijden
Veiligheid en regels

8.1 Inleiding

De jeugdafdeling is bestemd voor jeugdroeiers van 11 t/m 14 jaar en juniorroeiers van 15 t/m 18 jaar. Het jeugdroeien bij de Roeivereniging Breda is een ‘breedtesport’. Er is een programma dat voor ieder wat biedt van gezellig spelevaren tot fanatiek wedstrijdroeien en alles daar tussenin. Elk jeugdlid wordt aangemoedigd om mee te doen aan enige vorm van wedstrijd- of competitie roeien (zie paragraaf 8.6) en een of meer van de jaarlijkse gezelligheidsevenementen.

De jeugdafdeling is naast de onderverdeling in jeugd en junior ook nog verdeeld in ploegen. De ploegen zijn verdeeld naar leeftijd, geslacht, ervaring en ambitie. Elke ploeg heeft een vast team van jeugdinstructeurs en een teamcoach. De teamcoach is het vaste aanspreekpunt voor de ploegleden.
Naast het roeien worden jaarlijks diverse activiteiten door de Jeugdcommissie maar ook door de jeugd zelf georganiseerd.
Bij wedstrijden en andere activiteiten kan de Jeugdcommissie niet zonder de hulp van vrijwilligers en zij zal derhalve een beroep doen op de volwassen leden van de vereniging en de ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Jeugdleden die gaan studeren kunnen de overstap maken naar een studentenroeivereniging. De jeugdcommissie faciliteert waar mogelijk deze overstap. Daarnaast geeft de commissie speciale aandacht aan leden tussen 18 en 27 jaar. Hoewel zij als volwassenen zelfstandig kunnen roeien, kunnen zij desgewenst terugvallen op de roeiomgeving van de jeugdleden en een beroep doen op jeugdcoaches voor begeleiding en advies. Het bestuur bekijkt daarnaast regelmatig hoe leden tussen 18 en 27 jaar aansluiting kunnen vinden bij nieuw instromende leeftijdgenoten en of er activiteiten voor deze leeftijdsgroep ingepast kunnen worden.

Geïnteresseerde jeugd voor het roeien kan zich het gehele jaar aanmelden voor een kennismaking via het aanmeldingsformulier op de website. Na aanmelding worden belangstellenden uitgenodigd om een keer mee te roeien; dit kan ook als introducé(e) van een ander jeugdlid. Deze gelegenheid is 1 x per maand (de eerste zondag van de maand) Tijdens de Open Dag is er ook  mogelijkheid een keer te roeien, krijgen belangstellenden uitleg over de vereniging en de jeugdafdeling en wordt er een rondleiding gegeven.
De jeugdleden beginnen als aspirant-lid en stromen na 3 a 5x door naar wat ervaren ploegen. Beginnende jeugdroeiers starten in een C4 maar gaan, in tegenstelling tot volwassen beginners, zo snel mogelijk over in skiffs.

8.2 Instructie

De jeugdinstructie, voor jeugdroeiers van 11 t/m 14 jaar en junioren van 15 t/m 18 jaar, verloopt volgens een instructieplan dat afgeleid is van het instructieplan van de KNRB. Het plan gebruikt door de RV Breda voorziet in een complete opleiding van het jeugd- en juniorlid.

De jeugd traint twee keer in de week: een roeitraining op zondag en een training op vrijdagavond. Op zondag (ochtend blok van 10.45 tot 12.00, middag blok van 11.45 tot 13.00 u) wordt er instructie gegeven en worden ploegen technisch gecoacht, in de winter in (C)4+ en 2x, in de zomer ook in skiffs.

In de periode van oktober tot en met maart is de vrijdagavondtraining (18.30-20:30u) een droogtraining en in de periode april tot en met september is de vrijdagavondtraining een vrije roeitraining onder begeleiding van coaches. De roeitraining duurt ongeveer één uur. Dit is exclusief de tijd die nodig is voor het klaar leggen, schoonmaken en opruimen van het materiaal. De droogtraining duurt 1,5 uur. Startend met een kwartier gezamenlijk een warming-up, vervolgens gesplitst in blokken van een 1/4 uur zowel binnen als buiten met oefeningen zoals conditie, kracht, lenigheid, ergometer en afsluitend een gezamenlijke cool down met rek- en strekoefeningen.

Alle roeiers helpen bij voorbereiden en afronden van instructie en training met boten binnen en buiten brengen en materiaal klaarzetten en opruimen. Oudere jeugdleden helpen bij instructie en opvang van aspirant roeiers.

Er worden ploegjes gevormd in dubbelvier met stuurman en dubbeltwee, die werken aan roeitechniek, conditie en sturen. De ploegen nemen deel aan de Markcompetitie om wedstrijdervaring en uithoudingsvermogen op te doen. Zo bereiden ze zich ook voor op de regiowedstrijden. In het voorjaar wordt ook weer geskifft, in de winter is het daarvoor te koud. Als het vriest, mist of hard waait, wordt er niet geroeid, maar is er een alternatief programma (hardlopen, ergometeren of een andere binnensportactiviteit).

Soms worden er combinaties gemaakt met andere ploegen om een goede bootvulling te krijgen.

Planning en communicatie
Er wordt gevraagd om maandelijks de Teamy planner in te vullen om aan te geven wanneer je wel en niet aanwezig bent op vrijdag en zondag. Zo kunnen de coaches inplannen hoeveel begeleiders en boten er nodig zijn. Via de algemene jeugdapp (waarop alle jeugdleden en hun coaches zitten) wordt informatie uitgewisseld over zaken die de gehele jeugdgroep aangaan (bijvoorbeeld het Pinksterkamp). Via de ploegapp, waarop alle leden van een ploeg (bijv. blok 1a) en hun coaches zitten, kun je allerlei praktische zaken afstemmen i.v.m. de komende trainingen, zoals bijv. afwezigheid vanwege ziekte.

Zie verder: Handige Snelle_vraagbaak

Activiteiten
Naast de trainingen en wedstrijden wordt er door de Jeugdcommissie en ook door de jeugd zelf regelmatig een activiteit georganiseerd. Jaarlijks terugkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld de roeiproevendag met waterspelletjesmiddag en aansluitend een barbecue voor de zomervakantie, de Halloween-activiteit en het kerstdiner. Het jaarlijkse hoogtepunt is het roeikamp in Maasdam tijdens Pinksteren.

8.3 Afroeien

Het instructieplan van de RV Breda voorziet in een complete opleiding van het jeugd- en juniorlid. Het instructieplan bestaat uit zeven afroeiproeven (drie skiffproeven, twee ploegroei-examens, een theorie-toets en een stuurproef). De proeven Skiff 1e-niveau, Theorie, Ploegroeien 1e-niveau, Sturen en Skiff 2e-niveau worden afgenomen door ervaren jeugdinstructeurs. Deze jeugdinstructeurs zijn door de Afroeicommissie opgeleid en geautoriseerd om deze proeven af te nemen.

De proeven Ploegroeien 2e-niveau en Skiff 3e-niveau worden afgenomen door de Afroeicommissie en worden op dezelfde manier afgenomen als bij het afroeien op S2 en S3 voor volwassenen. Bij het goed afleggen van deze proeven ontvangt het betreffende jeugdlid een certificaat. Juniorleden die alle proeven hebben behaald, mogen afroeien op het niveau S4. Daarmee zijn zij bevoegd op boeg te roeien in een ongestuurde skull 4x. Ook hiervoor geldt dat er op dezelfde manier wordt afgeroeid als bij de volwassenen.
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd worden de behaalde jeugdproeven, na goedkeuring van de jeugdcommissaris, volgens het onderstaande schema omgezet naar verenigingseisen.

8.4  Afroei-eisen jeugdroeien

Voor omrekentabel naar verenigingseisen RV Breda zie onderstaand schema:

S1 S2 S3 S4
Skiff-1
Theorie
Ploegroeien-1
Sturen
Skiff-2
Ploegroeien-2
Skiff-3
Gladde 4 scull

8.5 Zelfstandig roeien jeugd en junioren en roeien met ouders

Jeugd- en juniorleden die buiten de instructie om zelfstandig willen roeien, dienen in het bezit te zijn van de roei- en stuurbevoegdheden vereist voor het boottype waarin zij willen roeien.

 • Voor roeien in een 2x of een C2x is de Theorietoets en proef Ploegroeien 2e-niveau vereist.
 • Voor roeien in een skiff is Theorie en Skiff 3e-niveau vereist.
 • Voor roeien in een gladde scull 4 is Theorie en S4 vereist.
 • Voor sturen is Theorie en Sturen vereist.

Jeugd- en juniorleden die zelfstandig willen roeien, moeten daarvoor schriftelijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Deze verklaring Zelfstandig Roeien kan je hier Verklaring_zelfstandig_roeien downloaden en je stuurt dit verzoek naar het bestuur. De jeugdcommissaris heeft bij toekenning van deze bevoegdheid door het bestuur een adviserende stem. De verkregen bevoegdheid houdt tevens in het kunnen afschrijven van een boot via het BRS. Deze regels gelden ook als het juniorlid 18 jaar is geworden.

 • Daarbij gelden naast het toezicht van een volwassen lid van de RV Breda de volgende beperkingen voor jeugdleden:
  • Richting Breda roeien tot aan de ingang van het Markkanaal.
  • Richting Terheijden niet verder dan dat de roeier zichtbaar is vanaf het verenigingsgebouw en bij minimaal drie bevoegde jeugdleden tot aan de haven.
 • Bevoegde juniorleden mogen, mits met minimaal twee roeiers, zelfstandig roeien:
  • Richting Breda tot aan de tweede brug.
  • Richting Terheijden tot aan de spoorbrug.

Jeugd- en juniorleden kunnen ook buiten de reguliere instructie met een ‘roeiende’ ouder gaan roeien.
Aangezien jeugdleden geen boten kunnen afschrijven/reserveren en volwassenen maar één boot kunnen afschrijven is er voor deze situatie, mits de ouder de juiste bevoegdheden heeft, een mogelijkheid het BRS-account van de ouder uit te breiden. De volgende regels zijn hieraan verbonden:

 • De normale veiligheidsregels (zoals niet skiffen van november t/m maart) zijn onverkort van kracht.
 • De betreffende ouder vaart altijd zelf mee.
 • De betreffende ouder is verantwoordelijk voor het kind of de kinderen, het materiaal en eventueel schade aan derden.
 • Een roeiende ouder die met zijn/haar kind(eren) wil(len) roeien, kan bij de jeugdcommissaris middels een mail aan: jeugd@rvbreda.nl een verzoek indienen voor een uitbreiding van de BRS-bevoegdheid voor het gezamenlijk roeien.

8.6 Jeugdwedstrijden

Jeugdroeiers worden ingedeeld op leeftijd:
Bij deelname aan wedstrijden worden roeiers t/m 18 jaar net als volwassenen ook ingedeeld naar leeftijd. De leeftijd die het jeugdlid in het betreffende jaar bereikt, geldt als leeftijd.

Bij de regiowedstrijden is de verdeling:

 • Jeugd: 11 t/m 14 jaar
 • Junioren: 15 t/m 18 jaar

Bij nationale wedstrijden is de verdeling:

 • Jeugd 11-12 : t/m 12-jarigen
 • Jeugd 13-14 : t/m 14-jarigen
 • Junioren 15-16 : t/m 16-jarigen
 • Junioren 17-18 : t/m 18-jarigen

Als er vanuit meer dan één bovenstaande categorie een ploeg wordt samengesteld, geldt steeds de hoogste leeftijd als bepalend voor het veld waarin wordt gestart. Dus geen gemiddelde leeftijd om dat te bepalen.

Om deel te nemen aan wedstrijden moet de ledenadministratie de roeiers en de stuurlieden aanmelden bij de KNRB voor een geldige wedstrijdlicentie. Zo nodig verifiëren bij de ledenadministratie: ledenadm@rvbreda.nl

 

Regiowedstrijden en Markcompetitie
Voor de jeugd organiseren de roeiverenigingen uit het zuiden van het land (ZRB) regiowedstrijden. De jongste jeugd (t/m 14 jaar) roeit op deze wedstrijden boord-aan-boordraces van 500 meter. De junioren (15 t/m 18 jaar) varen 1000 meter. Alle jeugdroeiers mogen deelnemen aan de regiowedstrijden.
Geoefende jeugdleden kunnen in de winter (november tot april) meedoen aan de Markcompetitie, een cyclus van trainingswedstrijden over een afstand van 4,5 km op (meestal) de tweede zaterdag van de maand.

Nationaal
Het is voor jeugdleden ook mogelijk om deel te nemen aan nationale jeugdwedstrijden. Baanwedstrijden worden meestal over een afstand van 2 km geroeid.
Voorbeelden van nationale jeugdwedstrijden zijn:

• De Jeugd-Head of the River: eind maart in Amsterdam over een afstand van 2.500 meter.
• ZRB-wedstrijden op de roeibaan in Tilburg in mei over een afstand van 2000 meter.
• ARB-wedstrijden op de Bosbaan in Amsterdam begin juni over een afstand van 2000 m.
• De Junior-Moordregatta: begin oktober in Tilburg over een afstand van 2.000 meter.
• November vieren op de Amstel in Amsterdam over een afstand van 4000 meter
• De Beatrix-Winterrace: begin december in Eindhoven over een afstand van 2.000 meter.
• Nederlands Kampioenschap Indoorroeien in december op de ergometer over 2000 m.

8.7 Veiligheid en regels

Roeien is een leuke, gezellige en gezonde sport. Omgaan met boten, toepassen van de vaarregels en afstemming met teamgenoten vergt aandacht en oplettendheid. Als er uitleg of aanwijzingen worden gegeven, is het van belang dat iedereen die hoort en begrijpt. Op het water, op het terrein en in de gebouwen wordt gehandeld volgens de (veiligheids-) voorschriften. Tijdens instructie en training luistert daarom iedereen naar degene die de leiding heeft en is er geen plaats voor afleidende commentaren of muziek. Zo worden blessures en ongelukken voorkomen. Tijdens ontspanningsmomenten na training of instructie is er dan tijd voor een geintje of vermaak.

In hoofdstuk 9 staan de belangrijkste regels en instructies op gebied van veiligheid, die ook allemaal van toepassing zijn voor jeugd en junioren.

Kleding
In winter draag je het beste voldoende isolerende laagjes, maar geen dikke gewatteerde jassen of kleding gemaakt van fleece; bovenste laag liefst felgekleurd of fluorescerend. Voor indoortraining draag je hardloopschoenen en in de boot draag je het beste lichte gymschoenen of waterschoenen. In de zomer draag je lichte kleding en eventueel zwemkleren. Neem ook steeds een set droge kleren mee voor het geval het plotseling hard regent of je per ongeluk in het water terecht komt. Bij Truesport (www.truesport.nl) kan speciale kleding in verenigingskleuren worden besteld; het is het beste hiervoor van tevoren even te overleggen met de coach.

 

8.8 Overige hoofdstukken Roeiboek

De andere hoofdstukken van het Roeiboek zijn ook interessant voor de jeugdroeier, omdat veel van deze informatie ook op de jeugdroeier toepasbaar is. Dit geldt in het bijzonder voor Hfst 9 Veiligheid. De jeugdcommissaris ziet er op toe dat de jeugdinstructeurs en coaches de daarin verwoorde regels toepassen.

 

divider_breda_logo