Skip to main content

Indruk nieuw aanzicht RV Breda

| atelier2architecten.nl |

Roeivereniging Breda staat aan de vooravond van een nieuwe fase in haar 50-jarige bestaan. De eerste opstallen, vlotten en aanlegsteigers dateren al vanaf 1974. Daarna is het complex in de loop van de tijd gestaag gegroeid middels de vernieuwing en uitbreiding van een aantal loodsen én het huidige clubgebouw. Toen het Waterschap in 2017 definitief had besloten om, in het kader van het projectplan Waterwet,  de verhoging van de regionale waterkering aan de walzijde te gaan realiseren, stond de vereniging voor een enorme uitdaging. ‘Hoe kunnen we nu nog veilig met een 8 het water bereiken?’, was de algehele zorg die vanaf dan overheerste.

Voor Mario Maas, lid en gebouwcommissaris bij RV Breda, was het meteen duidelijk dat er ook kansen lagen om meer te realiseren dan alleen de waterkering ten behoeve van de maatschappelijke veiligheid. De oude vervallen vlotten, plateaus en afgangen konden nu worden vervangen voor nieuwe duurzame elementen die voldoen aan huidige richtlijnen. Met een nieuwe kadelijn voorlangs de verenigingsgebouwen, ontstaat tevens de mogelijkheid voor een verbindende boulevard. Voor deze boulevard wordt bewust ingezet op de verbetering van de landschappelijke openbare ruimte middels heldere zichtlijnen, functionele voorruimtes en groenvoorzieningen. Hiermee wordt een hernieuwde en aangename sportomgeving gecreëerd die klaar is voor de volgende 50 jaar.

divider_breda_logo