Skip to main content

Lustrumtoertocht Ruhr volgeboekt, inschrijving gesloten

| Roeicommissaris |

Vanaf 7 februari 2024 12.00 uur tot 28 februari 2024 24.00 uur stond de inschrijving open.
De belangstellingspeiling werd door 55 roeiers ingevuld! De Lustrumtoertocht op de Ruhr gaat dus door, waarbij wij ervan uitgaan dat meer dan het maximaal aantal – te weten 40 – roeiers zich gaan inschrijven. De tocht met 8 C4x+-en belooft dus een groot succes te worden.
De Toercommissie streeft naar een optimaal eerlijke en transparante inschrijving. Daarbij geldt, zoals hierna wordt uitgewerkt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Vijf inschrijvers gaan zeker mee, omdat zij een essentiële rol vervullen bij de organisatie van deze tocht (organisatoren & chauffeur botentrailer). Degenen die zich als belangstellenden hebben gemeld krijgen dit bericht per mail toegestuurd. De andere leden van onze roeivereniging worden over deze inschrijving geïnformeerd via de website en het prikbord.

De deelnamekosten bedragen per persoon € 200,– (2 overnachtingen in het Jugendheim in Essen in 2 – en 3 persoons kamers, de maaltijden op zaterdag 1 juni, het ontbijt en de lunch op zondag 2 juni, het boottransport en de huur van 2 extra C4x+-en). De heen- en terugreis, ruim 200 km enkele reis, zijn niet in voormeld bedrag inbegrepen. Vervoer (veelal) met eigen auto’s zal te zijner tijd worden georganiseerd. Je betaalt de deelnamekosten in één keer op rekeningnummer
NL 21 RABO 0108930386 t.n.v. RV Breda onder vermelding van ‘Lustrumtoertocht 2024 Ruhr’.
De datum, het uur en de minuut van betaling, zoals blijkt uit de bijschrijving op voormeld rekeningnummer, bepaalt de volgorde van inschrijving. De informatie van de bank is dus bepalend.

Indien er meer dan 40 inschrijvingen zijn komen de latere inschrijvingen op de reservelijst te staan. De betalingen van de roeiers op de reservelijst worden door de penningmeester teruggestort.  Blijkt op een later moment dat je als ‘’een van de 40” toch bent verhinderd, dan komt de eerste op de reservelijst in aanmerking. Mocht er alsdan geen reservelijst (meer) zijn dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk, omdat het overgrote deel van de kosten vaste kosten zijn, dus ongeacht het aantal deelnemers. Je kunt je reissom dus alleen van een plaatsvervangende deelnemer terugkrijgen.

Het is een uitdagende tocht van 25 km op de eerste en 26 km op de tweede dag. Onderweg kom je een aantal stuwen tegen met bijzondere passages voor onze roeiboten. Er zijn passages waarbij de boten door een smalle geul worden gesleept en er zijn passages waarbij de boten uit het water gaan en op een karretje langs de stuw worden gereden. Heb je tenminste je S1 roei- en stuurdiploma op zak, kun je stuurcommando’s goed toepassen en heb je een goede conditie dan ben je al een heel eind. Op 18 april om 20.00 uur organiseert de toercommissie een voorbereidende instructieavond voor deze tocht. Dit is verplicht voor alle deelnemers.
Voor de goede orde: deelname aan deze tocht is, als vanzelfsprekend, geheel voor eigen rekening en risico van iedere deelnemer. Wij verwachten dat iedereen een goede reis- en ziektekostenverzekering heeft en dat je een inzittendenverzekering hebt indien je passagiers vervoert.
Veel plezier bij de voorbereiding én bij de tocht!

divider_breda_logo