AED

Activiteiten onder 'wedstrijden'
dinsdag, 11 augustus, 2020

Naam activiteit

Datum

Workshop trainingsplan schrijven voor wedstrijdroeiers

 De Wedstrijdcommissie organiseert samen met Hans Rompa een workshop trainingsplan schrijven voor wedstrijdroeiers. Tijdens deze workshop leer je onder andere

  • Welke biomotorische vaardigheden belangrijk zijn voor roeien,
  • wat het effect is van verschillende trainingsvormen, en hoe deze elkaar beïnvloeden,
  • hoe je een seizoen kunt indelen in periodes en wat voor trainingen je in iedere periode zou kunnen doen
  • hoe je trainingen binnen een microcyclus en binnen een macrocyclus zou kunnen variëren, en
  • hoe je de voortgang kunt meten met betrekking tot de gestelde doelen.

Voor wie is de workshop bestemd?

Ieder lid van RV Breda kan meedoen aan de workshop, maar de inhoud is vooral gericht op wedstrijdteams, individuele wedstrijdroeiers en coaches die van plan zijn om méér dan 3 à 4 keer per week te gaan trainen. Tijdens de workshop schrijf je een concept trainingsplan voor jezelf of voor je team. Bij teams is het zinvol dat zoveel mogelijk teamleden deelnemen aan de workshop zodat het plan door het hele team gedragen wordt. Het hebben van een goed trainingsplan kan helpen bij een TWC aanvraag (boten die alleen gebruikt mogen worden door teams na formele Toestemming van de WedstrijdCommissie).

Alle deelnemers ontvangen een handout met de behandelde theorie èn verdieping op bepaalde onderwerpen die niet tijdens de workshop zullen worden behandeld. De teams kunnen tijdens de workshop de handouts verder invullen met de specifieke doelen voor het team, de trainingen, testen, enzovoort.

Wanneer?

De workshop wordt gehouden op donderdag 26 maart. Aanvang 19:30 uur, einde omstreeks 22:00 uur. Locatie: RV Breda sociëteitsruimte.

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor de workshop via de Wedstrijdcommissie (wedstrijden@rvbreda.nl). Geef aan met hoeveel personen je denkt te komen. Het belooft een nuttige workshop te worden, waarbij ook het aspect gezelligheid niet vergeten zal worden.

donderdag, maart 26, 2020 19:30
Dit is geen terugkerende activiteit

Kalender doorzoeken