Skip to main content

KNRB Jaaroverzicht 2024

| secretaris |

Het jaaroverzicht 2024 van de KNRB staat op de website onder ‘mijn RVB’ achter het bekende wachtwoord (zie nieuwsbrieven van december en november). Abusievelijk heeft de commissie wedstrijdzaken van de KNRB weliswaar de wedstrijdkleding van Breda aangepast, maar het lijkt er nu op dat Breda met witte bladen roeit! De KNRB heeft gemeld dat dit een fout is die ze zullen rechtzetten, alleen kon het niet meer veranderd worden in dit jaaroverzicht.

divider_breda_logo