Skip to main content

Midweekroeien

Midweekroeien is er voor iedereen die graag een tochtje roeit in ons mooie land en daar tijd voor heeft op een dag tussen zondag en zaterdag.

De midweekroeiers hebben een vaste roeidag op dinsdag. Het is een vrije inloopmorgen en iedereen is welkom!
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Een tocht, een andere vereniging is te gast of iets anders.

Verandering midweekroeien Breda 2022 >De toercommissie heeft haar taak en rol in de afgelopen maanden heroverwogen en deels herzien.

Kort gezegd richt de toercommissie zich op het bevorderen van het toerroeien voor alle leden van onze roeivereniging door het organiseren van eendaagse en meerdaagse toertochten op onze “eigen” wateren en elders in Nederland en daarbuiten, alsmede door het toerroeien anderszins te faciliteren en te stimuleren.

Daarbij rekent de toercommissie het ook tot haar taak middels instructie toerroeiers veilig te laten deelnemen aan toertochten.

Ook organiseert en faciliteert de toercommissie het gastroeien op “onze wateren” voor leden van andere roeiverenigingen.
Het bestuur van onze vereniging stemt hier volmondig mee in.

Voor het midweekroeien heeft dit tot gevolg dat noch het instuifroeien (op dinsdagochtenden) noch het sociale element tot de taak van de toercommissie behoren. Deze activiteiten zullen in de loop van 2022 onder verantwoordelijkheid van het bestuur binnen onze vereniging opnieuw worden belegd.

Zoals hiervoor al aangegeven, zal de toercommissie het toerroeien voor alle leden van onze vereniging bevorderen. Voor de midweekroeiers is er dus voor wat dit aspect betreft niets veranderd. Ook de midweekroeiers van andere roeiverenigingen blijven als vanouds als gastroeiers van harte welkom. 

Gastentochten
Heb je belangstelling om te roeien in Breda, kijk dan voor meer informatie onder de button Roeien voor gastverenigingen. In de Toeragenda rechts zie je welke tochten er op dit moment staan gepland.

Midweekroeien landelijk

Meer informatie over midweekroeien bij andere verenigingen: https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/midweekroeien/

roeiriem Roeivereniging Breda

Aankomende toertochten