Skip to main content

Motorbootgebruik

 • Lees de bijlage onderaan goed door om schade voor jezelf en het materiaal te voorkomen
 • Kraanbediening voor het te water laten van coachboten.
 • Handelingen kunnen door één persoon worden uitgevoerd.
 • Voor het te water laten van coachboten met de kraan moet men bevoegd zijn om motorboten af te schrijven in het BRS.

Voorbereiding

 • Sleutels ophalen.
 • Schuifdeuren openen en dorpelbescherming plaatsen.
 • Rood/witte paaltje omlaag doen.
 • Controleer of de benzinetank peddel en reddingston in de boot aanwezig zijn.
 • Koppel het hijsjuk aan de te hijsen boot.
 • Rijd de boot naar buiten onder de kraan.
 • Rood/witte paaltje weer omhoog
 • Controleer of de stop in de spiegel aanwezig is.
 • Let erop dat de boot vrij blijft van de railing en de kraankolom.
 • Sluit de loods.
 • Controleer de kraan en zet deze aan met de daarvoor bestemde sleutel.
 • Breng de hijshaak naar buiten boven de boot.
 • Haak het juk aan de hijshaak.

Hijsen, zakken en te water laten

 • Zet de hijsketting voorzichtig op spanning en controleer nogmaals het geheel.
 • Hijs de boot zover omhoog dat hij vrij blijft van de railing.
 • Duw met de hand de boot naar buiten en laat de boot zakken totdat deze tegen de geleiding aan ligt. De geleiding zorgt ervoor dat de boot niet gaat draaien en parallel aan de steiger in het water komt te liggen.
 • Tijdens het zakken eventueel met de hand de takel naar buiten verplaatsen, maar zorg wel dat de boot contact houdt met de geleiding.
 • Naar de boot lopen en deze vast leggen.
 • Het hijsjuk losmaken.
 • Het juk kan worden opgehesen en worden neergelegd op het bordes onder de kraan.
 • Kraan afsluiten en de sleutel terughangen op de hiervoor bestemde plek!

 

Na gebruik de takel altijd in het“hondenhok”rijden.

Tip: Ga tijdens het bedienen aan de Bredase kant van de kraan staan. De kraanbediening is dan overzichtelijker en makkelijker.

Motorbootgebruik

Het motorbootje afschrijven op je eigen naam!  (in verband met benzineverrekening)

Roeivereniging Breda heeft drie boten en drie buitenboordmotoren. De buitenboordmotoren hebben de naam van het bijbehorende bootje op de kap staan. De boten liggen in de oude werkplaats en hebben alle drie een cijferslot.

Het slot heeft 6 schuifjes (hier niet openbaar zichtbaar) De bovenste schuif opent het slot, wanneer de schuifjes in de juiste stand staan.

Bij uitvaren altijd:

 • Reddingston meenemen
 • Peddel meenemen
 • Reddingsvest aan (hangen genummerd aan haken)

Inhoud Reddingston: (Afwijkingen melden in BRS)  Tonnen zijn verzegeld.

 • hoosvat.
 • toeter   met kaartje met geluidssignalen
 • reddingslijn
 • 5 Thermische/isolatiedekens
 • EHBO-trommel
 • knipmes
 • zaklantaarn
 • werpanker met ankerlijn

Controle in het water:

 • Zit de motor goed vast in het  midden van de spiegel van de boot.
 • Is de paddel aan boord.
 • Is de reddingston aanwezig.
 • Heb je een reddingsvest aan.
 • Zit er voldoende benzine in de tank.
 • Is de benzineslang correct aangesloten op de motor
 • Is de ontluchting van de tank open.

Voor het starten van de motor:

 • De motor uitsluitend starten als de boot in het water is.

Als de motor op de wal gestart wordt, gaat de waterpomp direct stuk, reparatiekosten € 350,- voor pomp tot € 2.800,- voor vastgelopen motor.

Motor starten

 • De motor pas starten als het bootje aan de buitenkant van het vlot ligt, niet tussen vlot en wal. Daar liggen veel stenen onder water.
 • Je knijpt rustig in de bal aan de tankslang tot de bal hard is.
 • Controleer of het rode koord aan de noodstopknop zit.
 • Trek de choke uit.
 • Zet het gas op de startstand.
 • Trek rustig aan het startkoord tot deze de motor meeneemt en trek dan hard door.
 • Als de motor loopt, de choke rustig induwen.( Als de motor na 4 x niet start dan de choke dicht duwen, en controleren of de noodstop voorziening correct zit, en nog een paar keer proberen.)
 • Als de motor draait, controleren of er koelwater uit de koelwateruitlaat komt.

Varen.

 • Voor je wegvaart het rode koord om je pols doen !!
 • Voor- en achteruitschakelen alleen met stationair draaiende motor.
 • Het bootje is uitsluitend bedoeld voor “roei-ondersteunende activiteiten”
 • Op de Mark geldt in principe een maximum snelheid van 12 km/uur.
 • Je mag nooit harder dan 20 Km/uur, daarboven heb je een vaarbewijs nodig.   ( ter indicatie, een Heren acht op de Olympische spelen vaart ongeveer 20 km/uur.)
 • Let goed op andere ploegen op het water, neem op tijd gas terug om golfslag te beperken.
 • Ga bij voorkeur coachen in de richting Breda, omdat daar doorgaans minder ploegen heen gaan.
 • Blijf altijd minimaal 6 meter uit de kant, dit i.v.m. stenen/ondieptes aan de kant, waardoor schade aan de schroef kan ontstaan.

Benzine.

 • De BB-motoren lusten alleen EURO95 en niets anders.
 • De benzine wordt nu door RV Breda geregeld. Er is een jerrycan om de tank bij te vullen in het “Knoester energiepakhuis”. Na gebruik van de coachboot moet de tank minimaal half vol zijn, zodat bij een noodsituatie voldoende benzine in de tank aanwezig is.
 • Tank bijvullen uitsluitend buiten.

Olie.

 • De BB motoren hebben een oliepeilstokje.
 • Controleer dit olieniveau regelmatig.

Kraanbediening voor het uit het water halen van coachboten

Handelingen kunnen door één persoon worden uitgevoerd.

Voor het uit het water halen van coachboten met de kraan  moet men bevoegd zijn om motorboten af te schrijven in het BRS. 

Voorbereiding

 • Leg de boot onder de kraan.
 • Sleutels ophalen.
 • Schuifdeuren openen en dorpelbescherming plaatsen.
 • Rood/witte paaltje omlaag.
 • Reddingsvesten weer op nummer op de haken
 • Controleer de kraan en zet deze aan met de daarvoor bestemde sleutel.
 • Breng de hijshaak naar buiten boven de boot.
 • Haak het juk aan de boot.

Hijsen

 • Zet de hijsketting voorzichtig op spanning en controleert nogmaals het geheel.
 • Tijdens het omhoog halen met de hand de takel naar binnen verplaatsen. Zorg dat de boot contact houdt met de geleiding.
 • De geleiding zorgt ervoor dat de boot niet gaat draaien en parallel aan het bordes blijft tijdens het hijsen.
 • Hijs de boot zover omhoog dat hij over de railing gaat.
 • Trek de boot naar binnen en laat deze zakken totdat hij goed opgesloten op de kar ligt.
 • Let op dat de kar achter de middelste bank van de boot staat.
 • Het hijsjuk losmaken (de sluiting aan het juk laten) en in de boot laten liggen.
 • Boot schoon- en droog maken en eventueel de plug weer in de spiegel plaatsen.
 • Boot naar binnen brengen en vastleggen met ketting en slot.
 • Dorpelbescherming binnen leggen.
 • Rood/witte paaltje omhoog.
 • Loods afsluiten.
 • Kraan afsluiten en de sleutel en reddingsvest terughangen op de hiervoor bestemde plek!

Na gebruik de takel altijd in het“hondenhok”rijden.         (ivm. natworden)

TIP: Binnenrijden, ga vóór de boot staan en trek deze naar je toe, totdat de voorwielen tegen de dorpel aan staan. Til de boeg omhoog en trek de voorwielen over de steile dorpel. Er staat dan bijna geen druk op de voorwielen. Als de achterwielen aan de beurt zijn, druk dan de boeg omlaag. De druk komt dan op de voorwielen die al binnen staan. Zo blijft de boot zonder te verschuiven op het karretje staan. 

Belangrijke bijlage- Motorbootjes en wat er nog wel eens mis gaat:


–  benzineslang verkeerdom gemonteerd.  Er staat een pijl op de bol
–  benzineslang niet goed op de motor geklikt
–  benzineslang niet goed op de tank vast
–  ontluchting op de tank niet open
–  motor starten terwijl deze niet in het water zit
–  opletten dat er altijd koelwater uit de motor komt
–  trim onjuist
–  eerst goed warm varen
–  choke weer terug doen
–  warm starten met de choke open
–  omschakelen vooruit/achteruit te wild
–  bij instappen niet omslaan
–  bij twee mensen de tweede persoon voorin
–  rode noodkoord om je pols
–  ton met reddingsmateriaal mee
–  geen peddel mee
–  ‘s-avonds kan maar dan moet je een vaarbewijs hebben en de verlichting op orde.
    en je moet toestemming hebben van het bestuur
–  reddingsvesten op de grond bij de benzine. Dan gaan de vesten kapot
–  sleutels niet terug gehangen
–  Aangetroffen het coachbootje waarbij de motor was ingeschakeld in de achteruit versnelling
–  bootje werd gesleept en toen knalden ze op het vlot, gat in de boot
–  niet tegen de kant varen wanneer op de wal palen gezet moeten worden, gat in de boot
–  niet over de stenen varen, dan gaat de schroef kapot
–  Bij het benzine vullen zorgen dat er geen vuil in de tank komt
–  Benzine uit vuile jerrycans.
–  Steeds een beetje vuil geeft na een half jaar een verstopte carburateur

takelzaken:

 • Takel moet weer in het huisje anders regent de motor nat
 • Hijsjuk heeft een voorkant en achterkant
 • Hijsoog weer vast zetten
 • Hijsjuk niet goed opgeruimd
 • Hijslijnen weer vast zetten
 • Bootjes niet met de kettingen op slot gedaan
 • Schuifdeuren niet op slot
 • Rood/witte paal niet omhoog gedaan
 • Latten niet bij de schuifdeuren
 • Aluminium plaat niet binnen gelegd
 • Motor starten tussen de bladeren die zich ophopen tussen de vlotten
 • Het dodemanskoord was uit de knop getrokken. Uitzetten doe je door op de rode knop te drukken