Skip to main content

Nu definitief: roeien niet mogelijk op 9 juli

| secretaris |

De eerder genoemde werkzaamheden aan de walkant vinden definitief plaats op 9 juli (en mogelijk ook op 10 juli). De vlotten worden dan verplaatst naar het terrein van de buren (zie bericht van 17 juni). Ondertussen kan de golfwerende voorziening door de aannemer gezet worden én worden de nieuwe vlotten geplaatst!

divider_breda_logo