AED

Coronaprotocol per 1 november

17510 coronavirus particle particula de coronavirus

Wijzigingen/ aanvullingen in het COVID 19 protocol

  • Er is een uitgebreidere paragraaf opgenomen m.b.t. de mogelijkheid om een Corona Proof Time Trial te organiseren als opvolging van de MC(CS).
  • Voor jeugd geldt de nationale norm voor kinderen tot en met 17 jaar en wij hadden hier abusievelijk tot en met 18 opgenomen. En tevens enkele aanvullingen aangaande regels tijdens landtrainingen voor jeugdleden.
  • Het NIET de bedoeling is om ‘kantine’ activiteiten als koffie drinken of eten te verplaatsen naar een botenloods of andere ruimte of terrein van de RV Breda. Men dient, nadat de boot in de stelling is gelegd, naar huis te gaan.

lees meer >>>>>

opzegformulier

Vul aub je achternaam in

Invalid Input

vul aub je voornaam in

vul aub je e-mailadres in

Leden kunnen alleen opzeggen met ingang van en voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar. De opzeggingen moeten met dit onlineformulier of schriftelijk bij de ledenadministratie of bij het bestuur voor 15 november van het lopende jaar binnen zijn.

Mocht u als aspirant-lid zich af willen melden dan dient u dat 14 dagen voordat het lidmaatschap ingaat met dit onlineformulier of schriftelijk te melden bij de ledenadministratie of het bestuur.

vul aub de datum in per wanneer u opzegt

Het bestuur wil graag weten waarom u opzegt.
Invalid Input