Skip to main content

Reglement van Orde

Mei 2023

Reglement van orde van de Roeivereniging Breda

1. De accommodatie

1.1 Algemeen

 • Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in het gebouw.
 • In het gebouw mogen geen aankondigingen gedaan worden dan die welke betrekking hebben op het roeien en/of vereniging en alleen op de daartoe bestemde prikborden. In ieder geval nooit met plakband op ramen, geverfde deuren en wanden.
 • Het is niet toegestaan om te roken in het clubgebouw.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het clubgebouw en op het terrein horen ze aan de lijn.
 • Lichten uit wanneer u als laatste een ruimte verlaat.
 • Het vlot is uitsluitend bestemd voor het in het water leggen of uit het water halen van roeimateriaal. Vissen vanaf het vlot is derhalve niet toegestaan. Zwemmen alleen, wanneer al het roeimateriaal zich in de botenloodsen bevindt.
 • De Markcompetitiecommissie is gemachtigd om conform de regels beschreven in hoofdstuk 9 van het Roeiboek, in geval van Markcompetitie roei-ontmoetingen een roei- en vaarverbod in te stellen

1.2 Gebruik fitnessruimte

 • De fitnessruimtes zijn alleen toegankelijk voor leden van de Roeivereniging Breda.
 • Jeugd- en juniorleden hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassen lid en niet op de uren van jeugdinstructie, tenzij de jeugdinstructeur heeft besloten dat de weersomstandigheden het niet toelaten om te roeien en de jeugd uitwijkt naar de fitnessruimte.
 • Alleen toegang met schone schoenen.
 • U dient een handdoek te gebruiken op de toestellen met uitzondering van de ergometers.
 • Leden kunnen de ergometers gebruiken wanneer zij ze, net als de boten, hebben afgeschreven.
 • Gebruik van de fitnesstoestellen is voor eigen verantwoording.
 • Het is niet toegestaan om drinken mee te nemen in glazen flesjes, glaswerk of ander breekbaar serviesgoed. Gebruik hiervoor een bidon
 • Indien u gebruik wenst te maken van muziek dan altijd in overleg met overige aanwezigen, ook met de mensen die in de sociëteit zijn. Beperk het geluid naar buiten, wanneer de buitendeur open staat.
 • Na gebruik de toestellen schoonmaken met de in de fitnessruimte aanwezige schoonmaakmiddelen (vergeet hierbij de handvaten niet), lichten uit en deur sluiten.

1.3 Gebruik sociëteit

 • Op basis van de Drank- en Horecawet heeft het bestuur een bestuursreglement vastgesteld “Alcohol in sportkantines”. Dit reglement ligt ter inzage in de sociëteit en dient door ieder lid nageleefd te worden. Het bestuur kan bij overtreding van het gestelde daarin omtrent alcoholverstrekking sancties opleggen.
 • Voor de betaling van consumpties wordt gebruik gemaakt van een betaalpas van Twelve. Deze passen kunnen gekocht worden aan de bar als er bardienst is. De pas kan door de leden zelf worden opgewaardeerd via het pin-apparaat op de vereniging of via Ideal. Na activeren van de betaalpas kan ook worden afgerekend met de bijbehorende Knip-app.  Indien men niet in bezit is van een betaalpas kan worden betaald via de pinautomaat. Afrekenen gebeurt via de terminal in het clubhuis, voordat de consumpties worden genuttigd.
 • Verwarming aan betekent deuren van kleedkamers en toiletten dicht.
 • Maak voor het hoger of lager zetten van de verwarming alleen gebruik van het kastje naast het koffiezetapparaat. Deze alleen gebruiken voor de tijdsduur dat het nodig is.
 • Wanneer er bardienst is, gelieve dan niet achter de bar te komen, tenzij er bij drukte om hulp gevraagd wordt. Consumpties dienen direct afgerekend te worden. Breng kopjes en glazen naar de bar en ruim uw tafeltje op.
 • Ook wanneer er geen bardienst is dient de sociëteit ordelijk achtergelaten te worden. Serviesgoed in de vaatwasser plaatsen (of afwassen en opruimen) en flesjes opruimen in de daartoe bestemde krat achter de bar. Papiertjes en ander verpakkingsmateriaal deponeren in de vuilnisbak. Verplaatste tafels en stoelen na gebruik terugzetten op de bestemde plaats. Mappen en ander leesmateriaal terugleggen op de bestemde plaats.
 • Voor het vullen van bidons en het wassen van de handen dient u gebruik te maken van de wastafels bij de toiletten dan wel de kraan in de botenloods.