2 roeiers in een C3

Aanvulling op het coronaprotocol: met 2 roeiers in een C3 is weer toegestaan.

Afgelopen week hebben wij bij de Gemeente Drimmelen toestemming gevraagd om op basis van het advies van de KNRB weer in meerpersoonsboten te kunnen roeien. De gegeven ruimte is: het roeien met 2 personen in een drie, waarbij de middenplek is vrijgelaten voor handhaving van de 1.5 m.

Helaas stemde de gemeente niet in met verdere verruiming en dan citeren we uit het besluit van de Gemeente Drimmelen:


Uitgaande van de situatie die u schetst, kan er in uw meerpersoonsboten de 1.5 meter niet worden nageleefd.
Ondanks dat wij graag zien dat zoveel mogelijk mensen sporten, kunnen wij niet toestaan dat uw >17 leden met max 4 personen in meerpersoonsboten het water op gaan. Zeker nu het aantal besmettingen blijft oplopen, houden wij vast aan de laatste "Tijdelijke Regeling maatregelen Covid-19", waarin sporten voor maximaal 4 personen ouder dan 17 jaar, waarbij de 1.5 meter maatregel niet kan worden nageleefd, verboden is. Deze regel hanteren wij voor alle takken van sport. Om geen precedenten te scheppen voor andere verenigingen, kunnen wij geen uitzondering maken voor de roeisport. Wij vragen uw begrip voor dit standpunt.


Uiteraard grijpen wij alle mogelijkheden aan om waar mogelijk te versoepelen en houden wij de berichtgeving vanuit het Rijk, KNRB en de gemeenten in de gaten.