Skip to main content

Verenigingszaken

Op deze pagina vind je uiteenlopende informatie over het reilen en roeien van onze vereniging.

Statuten en reglementen

In een aantal documenten zijn de (spel)regels vastgelegd hoe we binnen de Roeivereniging Breda met elkaar en de accommodatie omgaan.

In de Statuten staan de grondregels en bepalingen van onze vereniging. Het Huishoudelijk reglement geeft regels aan omtrent lidmaatschap. Het Bestuursreglement Horeca geeft regels aan voor de exploitatie van de horeca. Het reglement van orde geeft regels aan betreffende het gedrag en gebruik van de accommodatie.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het belang van een VCP wordt op de KNRB site als volgt beschreven: “Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld, die we met elkaar hebben vastgesteld. De KNRB heeft hiervoor diverse afspraken en informatie ter beschikking. Het gaat hierbij niet alleen over grensoverschrijdend gedrag, maar vooral ook over je veilig voelen op de vereniging.“

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Een VOG wordt gevraagd aan alle vrijwilligers die regelmatig binnen verenigingsverband met minderjarigen werken: instructeurs, coaches, bestuursleden van de commissie jeugd en aan de vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij een roeivereniging leer je over veiligheid op het water, maar bij een vereniging hoort ook sociale veiligheid. Door haar jarenlange werkervaring in diverse beroepen heeft onze vertrouwenspersoon, Betty de Loos  geleerd hoeveel impact een onveilig klimaat kan hebben.

Wanneer je een situatie als onveilig of grensoverschrijdend ervaart. Twijfel niet, maar neem contact met Betty via haar  VCPmail: vertrouwenspersoon@rvbreda.nl

Via onderstaande links is verdere informatie te vinden. Ook de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon.

Clubwerk

Onze Roeivereniging Breda is een vereniging die draait op vrijwilligers. Met elkaar maken we het roeien leuker en leert u snel veel mensen kennen. In het kader van „vele handen maken licht werk” verwachten we van alle leden dat ze minimaal 15 uur Clubwerk per jaar uitvoeren. Via de ledenmodule kun je je aanmelden voor een taak van je voorkeur.

Voor vragen of opmerkingen over clubwerk kun je mailen naar clubwerk@rvbreda.nl

Gedragsregels

Roeivereniging Breda hanteert de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF en KNRB.
Gedragsregels van NOC*NSF
Gedragsregels van KNRB