Skip to main content

Vergoeding

gebruik botenwagen

De vergoedingen bij gebruik van de botenwagen aan de roeiers.

Het geldt dus voor:
* Alle roeiers
* Beide botenwagens
* Binnen Nederland
* Ingangsdatum is vanaf 10 mei 2022
• De transportkosten bij gebruik van een botenwagen zijn € 9,-per roeistoeltje.
* Vergoeding voor chauffeur:
Wanneer met een privé-auto wordt gereden werkelijke gereden km a 0.15 cent vergoeding trekauto, plus brandstofkosten op basis van verbruik
(1 : 7) + eventueel parkeerkosten * (kwitantie inleveren bij declaratie aan penningmeester)
* Ploegen welke een botenwagen meenemen naar buitenland, zij betalen zelf alle kosten.
Voor buitenlandtransport verrekenen de ploegen alles onderling en zijbetalen aan de vereniging voor het gebruik van de botenwagen € 0.10 per km.
• Voor lange afstanden bedrag op aanvraag.

divider_breda_logo