Skip to main content

Algemene informatie aangepast roeien

Roeien is een ideale sport voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een aantal speciaal opgeleide instructeurs is doende om mensen, jong en minder jong (momenteel tussen de 15 en 55 jaar) die graag willen roeien maar daarbij meer aanpassing en steun nodig hebben dan de gemiddelde roeier, op te vangen en aangepaste instructie te geven. De extra opvang en begeleiding die onze roeiers krijgen houdt in dat – in overleg met arts en fysiotherapeut – wordt gekeken wat hij/zij wél kan. Vaak doet een simpele aanpassing al wonderen. Dat het roeien een positieve uitwerking op hen heeft is te zien en soms te horen aan het plezier dat zij en hun instructeurs daarbij hebben. Voor zover hun mogelijkheden reiken, en daarin zijn wij heel serieus, zullen onze roeiers ook de gebruikelijke roeiproeven gaan doen.
Op het ogenblik hebben wij 10 roeiers onder onze hoede, die in principe eenmaal per week roeien. Het aantal instructeurs dat zich regelmatig voor hen inzet is 10.

Wat willen we met ons enthousiasme en onze inzet bereiken?
Integratie van onze roeiers in de vereniging. Dat is mogelijk als de roeivaardigheid zover is gevorderd dat de roeier zich, onafhankelijk van ons, kan aansluiten bij andere roeigroepen. Is dat door de aard van de handicap niet mogelijk dan blijft men weliswaar onder onze begeleiding, maar heeft daarnaast toch, door de inmiddels opgebouwde roeivaardigheid, de mogelijkheid aan verenigingsactiviteiten deel te nemen. Verder worden eens per jaar al onze roeiers door de KNRB uitgenodigd om aan de Nationale Roeidag deel te nemen.

Ook zorgt de KNRB voor ondersteuning met technische adviezen en het geven van trainingen. Op de website van de KNRB is onder “Breedteroeien / Aangepast roeien” het een en ander te vinden.

Voor de roeiers wordt regelmatig een “omslacursus” georganiseerd. Mensen met een beperking, die zich aanmelden krijgen eerst een intakegesprek, waarin ook de medische aspecten aan bod komen. De medische aspecten die van belang zijn bij het roeien worden gecommuniceerd aan de instructeurs.

Ons terrein en clubgebouw is zo goed mogelijk ingericht voor mensen met een beperking. We beschikken over een traplift in het gebouw, een aangepast toilet en hulpmiddelen om het instappen in de boot te vergemakkelijken. Ook beschikken we over een speciale boot, de Achilles, een boot die vanwege zijn stabiliteit zeer geschikt is voor de doelgroep. De activiteit valt onder een bestuurscommissie: Commissie Aangepast Roeien (CAR), zie elders op deze site.

Folder_aangepast_roeien_def