Skip to main content

Obligatiecommissie

De obligatielening wordt uitgegeven met het doel uitbreiding van de gebouwen van de RV
Breda middels de aankoop van de loods met ondergrond en erf, plaatselijk bekend
Bredaseweg 28A te Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummers
1271, 1150 (gedeeltelijk) en 1446 (gedeeltelijk), tezamen ter grootte van circa 1378 vierkante
meter.

Leden obligatiecommissie:

Titia de Vries, obligatieregisterhouder
Henri Peters
Hjalmar Peetoom

e-mail: obligaties@roeiverenigingbreda.nl

Reglement Obligatielening Uitbreiding Terrein Roeivereniging Breda