Skip to main content

Roeien geeft je een boost

(Leer) roeien bij Roeivereniging Breda

Roeivereniging Breda is een burgerroeivereniging met ca. 450 leden in de leeftijd variërend van 80+ tot 11 jaar.  Er zijn iets meer vrouwen lid, 40 leden zijn jonger dan 18 jaar, dit zijn de jeugdleden.

De vereniging heeft een moderne vloot van ongeveer 90 boten en ligt aan het riviertje de Mark. De normaal zeer langzaam stromende Mark kan worden gezien als een van de mooiste roeiwateren van Nederland met rietkragen en soms een grazende koe op de dijk die je uitzicht vanuit de boot bepalen.

Teamsport of solo

Je kunt roeien in een team, maar individueel roeien kan ook. We hebben boten voor één persoon, maar er zijn ook boten voor twee, vier of zelfs acht personen. Goed teamwerk geeft de meerpersoons boot snelheid.

Je kunt kiezen voor recreatief roeien, wedstrijdroeien, vervolgcursussen volgen voor technisch moeilijker boottypes of voor het roeien van toertochten. Wil je heel intensief roeien? Ook dat kan als je het roeien technisch goed onder de knie hebt. RV Breda kent een groot aantal wedstrijdroeiers die meerdere keren per week trainen. Ook is er een coachgroep voor jonge roeiers tussen 18 en 35 jaar.

Open dag
Tijdens de open dagen kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in roeien bij Roeivereniging Breda de sfeer op de vereniging komen proeven. Je krijgt uitleg over de roeisport en over de vereniging. Je kunt een kijkje nemen in de botenloods en, als het weer het toelaat, ook een eerste roei-ervaring opdoen. Data voor de open dagen vind je op de Algemene Agenda op de homepage: www.rvbreda.nl. Meestal rond half maart.

Is het niet mogelijk voor je om ons op één van de open dagen te bezoeken of je hebt  vragen over de vereniging, mail dan even naar de Instructiecommissaris:  instructie@rvbreda.nl. Deze kan ook een individuele rondleiding voor je regelen.

De jeugdroeiers

Jeugd van 11-18 jaar vormt een aparte groep binnen de vereniging. Jeugdigen kunnen op ieder moment instromen. Voor meer specifieke informatie, klik op de volgende linkjes Aanmelden jeugd en junioren – Roeivereniging Breda en JEUGD – Roeivereniging Breda

Hoe kun je lid worden

Voor de nieuwe leden die nog geen roei-ervaring hebben hanteren wij bij RV Breda een inschrijflijst De datum van inschrijving is bepalend voor de definitieve deelname aan de basiscursus roeien (de Crew Class).  Alleen wanneer kandidaten zich aanmelden als potentieel lid via het formulier op de website, kunnen we je op de lijst plaatsen.

De Crew class bestaat uit een traject van ca. 3 maanden les, 2 keer per week. Pas na 2,5 maand intensieve training, van begin april tot half juni, word je de vraag gesteld of je wilt doorgaan en dus definitief lid gaat worden. Zo ja, dan betaal je vanaf dat moment contributie.

Mocht je al roei-ervaring hebben, neem dan even contact op met de Instructiecommissaris voor de mogelijkheden. Instructie@rvbreda.nl

De aanmeldprocedure is als volgt:

Je meldt je aan op de website voor het lidmaatschap door het formulier in te vullen en te verzenden. Aanmelden Roeivereniging Breda – Roeivereniging Breda  aanmeldformulier  (Let er goed op dat je ook op de knop verzenden klikt) Vervolgens wordt contact opgenomen en word je uitgenodigd voor de eerstvolgende cursus, waar dan nog plaats is.

Basiscursus (de crew class) boven 18 jaar:
eenmalige vergoeding € 115,-.

Bij Roeivereniging Breda wordt er één keer per jaar een cursus gegeven om te leren roeien. In de zomermaanden start er een basiscursus die drie maanden duurt.

Iedereen, die kan zwemmen en ouder is dan 18 jaar kan meedoen aan de basiscursus Crew Class. In het voorjaar kunnen 24 tot 36 beginnende leden de cursus volgen. In het najaar is  er geen cursus vanwege het korter worden van de dagen en daardoor minder beschikbare lestijd.

Het najaar is gereserveerd voor de “plusklas”, extra lessen voor roeiers die nog niet het gewenste afroeiniveau hebben bereikt.

Roeien doe je in de lente, zomer, herfst én in de winter. Je maakt alle seizoenen op het water mee. Hoe vaak je roeit en op welk niveau bepaal je zelf. Wanneer je de basiscursus met goed gevolg hebt afgerond, ben je klaar om zelfstandig het water op te gaan.


Meer informatie over lidmaatschap en contributie kun je vinden onder: Leer roeien.  Zie daar ook de basis lesplanner om een idee te krijgen. En natuurlijk de jaarlijkse kosten van het lidmaatschap.  Lessen zijn 2 x per week. In de groep maandag- en woensdagavond of de groep dinsdag- en zaterdagmorgen. In een vaste groep, van maximaal 12 cursisten op een vast moment. Wanneer we veel aanmeldingen krijgen, kan het zijn dat hier momenten bijkomen, onder voorbehoud dat er genoeg instructeurs te vinden zijn. Alle verenigingsactiviteiten, dus ook de roei-instructie, draait volledig op vrijwillige inzet van de leden. Elk lid wordt geacht hieraan mee te doen en een keuze te maken uit de diverse taken die door verschillende commissie worden aangeboden.

Regels en Algemene zaken over Bestuur e.d. kun je vinden bij: Verenigingszaken

Tot slot nog dit

RV BREDA heeft geen echte studentenafdeling. Wel krijgen we steeds meer aanmeldingen binnen van jonge roeiers, die we graag samen in een ploegje plaatsen. Bij een studentenroeiclub wordt vaak gestart met boordroeien. Bij RV Breda ligt het accent bij de basiscursus op scullen, roeien met 2 riemen.

divider_breda_logo