Skip to main content

Afroeien

Het roeiwater is soms druk of onoverzichtelijk. Materiaal is kwetsbaar en kostbaar. Onjuiste techniek, zoals een verkeerde roeihouding, kan tot blessures leiden. Veiligheid is bij roeien dan ook essentieel.

Ter bescherming van zowel de roeier zelf als van andere watergebruikers en ter voorkoming van schade heeft de vereniging een systeem van roeibevoegdheden. De roeier (M/V) moet aantonen dat hij/zij de minimaal noodzakelijke kennis en vaardigheid heeft om zelfstandig in de diverse boottypes te kunnen roeien en moet daarvoor afroeien.

De roeibevoegdheden zijn gekoppeld aan het BRS (Boot Reservering System). Na het behalen van een bevoegdheid krijgt men afschrijfbevoegdheid voor het materiaal behorend bij die bevoegdheid.

De Afroeicommissie is een Bestuurscommissie en valt onder de Instructiecommissie. De leden van de Afroeicommissie zijn in de regel ervaren roeiers- en/of instructeurs. Bij het afroeien beoordelen zij of de roei- en stuurvaardigheid van de kandidaat voldoende is voor de bevoegdheid waarvoor hij of zij afroeit. In overleg met de Instructiecommissie bewaakt de Afroeicommissie dat de afroei-eisen overeenkomen met hetgeen dat is aangeleerd.

divider_breda_logo
roeiriem Roeivereniging Breda
roeiriem Roeivereniging Breda

Afroeien agenda